הגדרה של קונסורציום

קונסורציום הוא איחוד של כמה גופים, אשר על ידי שיתוף יעדים משותפים מחליטים לקשר עצמם באסטרטגיה משותפת. זה לא מיזוג של חברות אבל כל ישות שומרת על עצמאותה אך מאמצת מסגרת של מערכות יחסים עם מטרה משותפת.

הקונסורציום כאמצעי אסטרטגי חל ​​על כל סוג של מגזר, הקשור לתיירות, תעשייה, מסחר, תחום הביטוח או פעילויות אחרות. באופן כללי, קונסורציות כוללות הקמת ארגון משפטי חדש, בדרך כלל חברה.

מטרת הקונסורציום ברורה: להצטרף למאמצי הפרט להשגת תועלת כלכלית גדולה יותר. במילים אחרות, המטרה היא להשיג תחרותיות גדולה יותר על פי הקריטריון שאחדות היא כוח.

כמה מאפיינים כלליים

באופן כללי, קונסורציות מוסדרות באופן חוקי על ידי חוזה לשיתוף פעולה עסקי. באמצעות חוזים אלה, חברי הקונסורציום משויכים להשתתף בפעילות המשותפת לכל חברי אותה.

באיחוד אותו מייצגת הקונסורציום, אף גורם יחיד לא מאבד את אישיותו המשפטית (למשל, שתי חברות שהן חברות בע"מ שהן יוצרות קונסורציום ימשיכו להיות חברות בע"מ ציבוריות עצמאיות).

חוזי קונסורציום הם בדרך כלל חוזים מסוג אסוציאטיבי, בהם העמותה שנוצרת פועלת על ידי שיתוף והשלמת המשאבים של כל ישות. במובן זה, חשוב להדגיש כי על החוזים שנקבעו לפרט מהם היתרונות או השירותים של כל אחד מחברי הקונסורציום.

דוגמה לקונסורציום בתחום התיירות

בואו נדמיין עיירה שמקור ההכנסה העיקרי שלה הוא תיירות. בו הגורמים הכלכליים השונים מעוניינים לקדם את האזור כך שמספר רב יותר של תיירים מבקר בו. אל מול הנסיבות הללו, המלונאים, הממשל ועמותות הסוחרים מחליטים ליצור קונסורציום עם אסטרטגיה עולמית.

לשם כך הם מתכננים תוכנית אסטרטגית המבוססת על הסעיפים הבאים: פעילויות אזרח לטובת הצעת התיירים, קידום שווקים בינלאומיים הפועלים עם יעד התיירות וניהול פעולות המעצימות את הצעת התיירים. כפי שניתן לראות בדוגמה זו, לכל המגזרים המעורבים (ציבוריים ופרטיים) יש יעדים משותפים, כך שנוסחת הקונסורציום מניחה ברית שמטרתה להועיל לכולם באותה מידה.

צילומים: iStock - Madhourse / shironosov