הגדרה של מעוין

בשדה של גֵאוֹמֶטרִיָה א מעוין זה מקבילית (סוג מיוחד של רבוע, שצידיו מקבילים שניים ושניים) שצידיהם הרציפים אינם שווים ושניים מזוויותיו גדולות משני האחרים; כלומר מעוין, זה לא מעוין ולא מלבן.

יש לציין כי יהלום זהו רביעי מקבילי שארבעת הצדדים המרכיבים אותו הם בעלי אורך שווה, בעוד שזוויות הפנים הנגדיות שוות, האלכסונים בניצב זה לזה וכל אחד מהם מחלק את השני לחלקים שווים; וה מַלבֵּן הוא מקבילית שארבע צלעותיה בזווית ישרה זו לזו. היקפו שווה לסכום כל דפנותיו והשטח שווה לתוצר של שניים מדפנותיו הרציפות.

זה נקרא בדרך כלל מקבילית ישירות או שאנחנו יכולים למצוא אותה גם כמקבילה לא מלבנית.

בין המאפיינים הבולטים ביותר של המעוין אנו מוצאים את הדברים הבאים: יש לו שני זוגות של צלעות שוות, מקבילים זה לזה, הזוויות הנגדיות שוות, הזוויות הרציפות משלימות, כלומר סכום השניים נותן לנו 180 מעלות. , מכיוון שזה לא מעוין, כפי שאמרנו לעיל, האלכסונים שלו אינם מאונכים זה לזה וכפי שהוא גם לא מלבן, האלכסונים שלו אינם שווים ואם הזוויות הפנימיות שלו מתווספות, הנתון שהוא נותן לנו הוא 360 °.

מצד שני, ההיקף שלו שווה ל -2 והשטח יתקבל לאחר הכפלת האורך של צד אחד למרחק הניצב בין אותו צד להיפך, כלומר הגובה.