הגדרה של חד צדדי

התנאי חַד צְדָדִי מציין שהמצב הנדון נוגע או מוגבל לחלק בודד או להיבט יחיד.

מצב שמוגבל לחלק או היבט יחיד. יישומים

לדוגמא, א החלטה חד צדדיתהחלטה מסוג זה מאופיינת בכך שלא הודתה במקרים הגלומים בהחלטתה בהשתתפותם של גורמים אחרים שהביעו את דעתם בעניין והחליטו, כלומר, ההחלטה הושגה באופן ייחודי לחלוטין בו רק המשפט התערב של אדם יחיד שהוא זה שקיבל החלטה סופית וחד-צדדית שכזו.

בדרך כלל, החלטה מסוג זה מתרחשת בדרך כלל באותם הקשרים בהם חופש, שוויון ודמוקרטיה אינם גוברים, ומותירים את ההחלטות לרצונו החופשי של אדם יחיד המחזיק בכוח מוחלט.

לתחושה זו לכל מקרה יש קונוטציה שלילית לחלוטין שכן סוג זה של פעולה ואופן קבלת החלטות מרמזים על כך שאין צעד קודם של קונצנזוס בו נעשה ניסיון להסכים עם גורמים מעוניינים אחרים להגיע להחלטה הטובה ביותר.

למושג הנוגע לנו שימוש מיוחד בעניינים מסחריים ומשפטיים להתייחס להיבטים שישפיעו רק על אחד הצדדים המתערבים.

הצד השני הוא המושג דו-צדדי המתייחס למצב בו שני צדדים מעורבים ומושפעים מהנושא.

בחברות מתקיימים כל הזמן מערכות יחסים בין צדדים שונים, כלומר בין אנשים שמחליטים ליצור קשרים שמתקיימים באמצעות חוזים ושתפקידם לקיים סחר, ייצור ומוסדות, בין גורמים אחרים.

מצד שני, הסכמים יכולים להיסכם בתוך מדינה בין אנשים טבעיים, ישויות משפטיות, בין ארגונים, וניתן לבצע אותם גם בין מדינות שונות, שכנות או כאלה שאינן.

בדרך כלל הסכמים אלה שנחתמים קשורים בין היתר לסוגיות מסחריות, ביטחוניות, פיתוח בתעשייה.

חובות וזכויות הדדיות

ההסכמים מרמזים תמיד על חובות וזכויות הדדיות כמובן שיש לכבד על ידי כל אחד מהצדדים, וכמובן שאם הם לא מתרחשים, מי שייגרם למחדל כלשהו עשוי להיות נתבע בגין עמידה בענישה.

בינתיים, כאשר אחד הצדדים לא יכבד את ההסכם שחתם עם השני, למשל להגיע לקונצנזוס, הוא יפעל באופן חד צדדי וזה ישפיע באופן ברור על ההסכם שנכרת.

בפוליטיקה, למשל, מתדיינים ללא הרף על רעיונות ומבקשים הסכמה בקרב קבוצות פוליטיות שונות, במיוחד בתחום החקיקה. כעת, כאשר הרשות המבצעת המחזיקה ברוב פרלמנטרי פועלת כשלעצמה, ללא הסכמה, ייאמר כי היא פעלה באופן חד צדדי בהחלטה שקיבלה.

פעולה זו ללא ספק משפיעה על המערכת הדמוקרטית.

חוזה חד צדדי

מצד שני, א חוזה חד צדדי זה יהיה החוזה הזה מייצר התחייבויות רק באחד הצדדים המנויים עליה.

בסוג זה של חוזים, חוזה תרומה, שממנו אדם מחויב למסור בעלות על נכס או זכות לאחר מבלי לקבל תמורה כל טובת הנאה. והחוזה האחר שבולט בקטגוריה זו הוא החוזה שנקרא לְהַלווֹת, באמצעותו צד אחד מספק רהיט או כל טוב אחר לאחר ללא תשלום לחלוטין, כך שיוכלו לעשות בו שימוש למעט שברגע שהסיים את השימוש, המין מוחזר באותם תנאים בהם היה נמסר.

שימוש אחר שמודה במילה חד צדדית מאפשר לנו להתייחס זה שנמצא רק בצד אחד.

בינתיים, בתחום הדיפלומטיה השימוש במונח חד צדדי הוא תכוף. במובן זה היא מניחה החלטה זו המתקבלת על ידי מדינה באופן אינדיבידואלי, ללא התייעצות עם חבריה אשר עשויים להיות מושפעים מאותה סיטואציה.

וזה שנמצא רק בצד אחד מוגדר גם כצד אחד.