הגדרה של נאופיט

מילה זו באה מיוונית, ספציפית מהמילה neophytos. הקידומת neo פירושה חדש ופיטון פירושו צמח. לכן, מבחינה אטימולוגית זה אומר שנטע לאחרונה. אדם נחשב כנאופיט כאשר הוא נמצא בתחילת פעילות או משמעת ועדיין אינו יודע זאת ביסודיות.

מונח זה יכול להיחשב כפולחן וככזה הוא משמש מעט בתקשורת היומיומית. במקום זאת משתמשים במונחים מקבילים, כגון חניך, מתחיל, יוזם, טירון ואחרים. במובן ההפוך, מישהו מנוסה או מנוסה הוא מי שכבר יש לו ידע מספיק בנושא נתון ולכן אינו יכול להיחשב כנאופיט.

במצב מסוים זה, מקובל כי הפרט מגלה התלהבות עצומה במשימות המוטלות עליו, ובמקביל, גם בורות, מכיוון שהוא חדש בנושא הוא יצטרך ללמוד ולאסוף ניסיון בקרב החברים הוותיקים ביותר.

בנצרות

בנצרות המוקדמת מי שהחל את דרכו בדת היה ידוע כנאופיטים. מילה זו שימשה גם לאנשים שהתאסלמו לאחרונה לדת הנוצרית.

בנצרות המוקדמת, הניאופיט שהצטרף לקהילה דתית התקבל בחום על ידי חברי הקהילה. כדי להבדיל את עצמו מהאחרים, נהג הניאופיט ללבוש בגדים לבנים. במינוח הדתי הנוצרי הניאופיט הוא טירון. בסדרי דת, על טירונים לעבור תקופת ניסיון, המכונה הטירונית.

ברוב הצווים הדתיים החיזור נמשך שתים עשרה חודשים. בשלב זה על היוזמים בחייה הדתיים של קהילה להיערך לחיים הרוחניים. במובן זה, במהלך שלב החניכה יש פעילות מכוננת וגישה לכללי הקהילה.

בתהליך הלמידה הראשוני

כאשר מתחילים פעילות חדשה יש חוסר ניסיון ברור מכל הבחינות. הניאופיט אינו יודע את המינוח של הדיסציפלינה החדשה ומתעלם מהמורכבויות של תחום או משימה כלשהי. כתוצאה מכך, כאדם חסר ניסיון תצטרך להכיר את כל הקשור לפרויקט החדש שלך, בין אם זה מקצועי, דתי או פוליטי.

דמות המתמחה כדוגמה לניאופיט

מתמחה הוא מי שיש לו ידע כלשהו בנושא, אך אין לו מספיק ניסיון בעבודה. חברות רבות מוסיפות חניכים לכוח העבודה שלהם. יש להבין את דמות המתמחה משתי נקודות מבט. מצד אחד, לצעיר חסר הניסיון יש אפשרות לרכוש ידע חדש בעולם העסקים. במקביל, חברות יכולות להכשיר צעירים, לאחר שעברו את שלבם כמתמחים, הם יכולים להשתלב בכוח העבודה כאנשי מקצוע מוסמכים.

כמו כן, לעתים קרובות בשפה רגילה המילה משמשת להתייחס אליה אחד חדש במקום או בפעילות מסוימת. אני נאופיט בטעימות יין.

בינתיים, המילה neophyte קשורה קשר הדוק עם מונחים כגון: טירון, טירון, מושבע, טירון, מתחיל, חסר ניסיון וחניך, בשימוש פעמים רבות אז כמילה נרדפת עבורם ומתנגד ישירות למילים כמו ותיק ומנוסה המרמז על ידע עצום בנושא, מקצוע או מקצוע מסוים, מהסיבה הפשוטה להקדיש לו שנים.