הגדרת הדרה

רעיון ההדרה מוחל על התחום החברתי כאשר מתייחסים לפעולה של שוליים מרצון או שלא מרצון של חלק מהאוכלוסייה. אף על פי שהמונח הדרה חברתית קשור בדרך כלל להיבטים סוציו-אקונומיים, ניתן לשייך את השוליות הזו גם לסיבות אחרות, כגון אידיאולוגית, תרבותית, אתנית, פוליטית ודתית.

הדרה חברתית מסוגים שונים הייתה קיימת מאז ומתמיד לאורך ההיסטוריה והיא כמעט נושא מובנה בהיווצרות קהילות חברתיות בה חברים מסוימים אינם חולקים את כל תכונות החיים או אלמנטים. עם זאת, הדרה חברתית חשובה במיוחד בחברות המודרניות של ימינו בגלל מספרם הגבוה של אנשים שאינם יכולים להגיע לרמת החיים המינימלית. אנשים אלה ששוליים מרצונם או שלא מרצונם הם אלו שאין להם גישה לאלמנטים בסיסיים כמו מים נקיים, דיור בטוח, היגיינה ובריאות, מזון, עבודה וחינוך. לכן הם נותרים מחוץ לחלק הארי של האוכלוסייה ועליהם לארגן את חייהם סביב ערים גדולות, בדיור מאולתר ולא בטוח, עם רמה גבוהה של הפקרות, פשע וחוסר שירותי בריאות.

עם זאת, ההדרה יכולה להיות גם בגלל סיבות מסוג אחר והן בדרך כלל הרבה יותר עמוקות מכיוון שהן קשורות למבני המחשבה והאמונה של קהילה. במובן זה, הרחקה מסיבות אידיאולוגיות, מסיבות אתניות, מסיבות דתיות, תרבותיות ואפילו מיניות, מרמזת על ההפרדה מרצון ומפורש המופעלת על כמה מגזרי מיעוטים באוכלוסייה שנראה כי אינם עומדים בכללים המוסריים, הדתיים והתרבותיים מערך המדינה של אותה חברה.

שוליים מכל סוג שהוא מרמזים תמיד על רמה מסוימת של בורות כלפי המגזר המודר, כמו גם על היווצרות דעות קדומות ביחס לאותם אנשים שנותרים מחוץ לרוב האוכלוסייה. דעות קדומות אלו מאפשרות לשמור על מצב זה של שוליות וכי קבוצות מודרות אינן יכולות לשנות את תנאי החיים הלא ראויים.