הגדרה של בין-תרבותיות

יש דיבורים על בין תרבויות, מתי שתי תרבויות שונות או יותר מתחילות לתקשר בצורה אופקית וסינרגטיתכלומר במצב עניינים זה, אף אחת מהקבוצות המעורבות אינה מעל זו אלא זו כולם עומדים על בסיס שווה, שכמובן תורם ל אינטגרציה ודו קיום שליו של האנשים שנפגעו.

תהליך שבו שתי תרבויות או יותר מתקשרות באופן ישיר ושווה מבלי שאף אחת תעלה על השנייה בשום צורה שהיא

אחד המאפיינים ההבדלים של החברה של ימינו הוא שהיא מאופיינת במגוון התרבותי המתרחש באומות השונות המרכיבות את כדור הארץ.

כדי לאמת ולהעריך את התופעה שכבר התבססה, עלינו רק לבחון היטב את המטרופולינים הגדולים, שבהם נסיבות אלה ניכרות בהחלט.

בהם אנו מעריכים כל הזמן אנשים שמקורם אתני מגוון, דוברי שפות שונות ומתנגדים באופן מסורתי למסורות תרבותיות, בין היתר, ומעבר להם הם מתקיימים ביחד ומתקשרים ללא בעיות, בעיקר.

כעת, מעבר לנטיות טובות של אנשים לקיים יחסים עם אנשים המשתייכים לתרבויות שונות, יש צורך במדינה לקדם הרמוניה ושילוב באמצעות שני נושאים בסיסיים כמו כבוד הדדי וסובלנות.

כבוד וסובלנות

במילים אחרות, הבין-תרבותיות מוצעת כמטרה המקסימלית והעדיפה לפיה מחולקים הבדלים וכי מגיעים לדו-קיום הרמוני ומכבד, המשלב הצעות תרבות שונות.

מכיוון שדווקא בין-תרבותיות מרמזת על קבלת הבדלים וניצולם, כלומר טיפוחם כך שהחברה המדוברת תמשיך לצמוח לטובה.

כמו בכל דו-קיום אנושי, לאורך זמן או קצר, יעלו ניגודי אינטרסים ועוד יותר במצב בו גיוון שורר, אם כי הפתרון בהם יבוצע במסגרת של כבוד מוחלט, השורר את דיאלוג וייעוץ.

הרעיון של בין-תרבותיות הוא חדש יחסית, בינתיים התפתחותו כללה אנשי מקצוע מתחומים שונים כמו תקשורת, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ואפילו שיווק.

שלבים המרכיבים אותו

בינתיים, הבין-תרבותיות תורכב משלושה שלבים: משא ומתן (סימביוזה עם האחר כדי להשיג הבנה ולהימנע מעימות), חֲדִירָה (לשים את עצמו במקום האחר) ו ביזור (אנו מתרחקים מעצמנו באמצעות השתקפות).

בסדר דברים אחר, מבחינת תרבויות שונות, היחס לטובת חשוב ביותר, שיושלם משלוש עמדות: ראייה דינמית של התרבויות שמתערבות, אמונה כי מערכות יחסים יומיומיות נוצרות מתוך תקשורת ומאבק למען בניית אזרחות רחבה, שיש בהן שוויון זכויות.

יש לציין, מכיוון שרבים נוטים לבלבל אותם, שבין תרבויות אין שום קשר לפלורליזם ורב-תרבותיות, במיוחד בשל הנטייה של בין-תרבותיות לדיאלוג והקשר בין התרבויות השונות שהוא מציע.

מצדו, ה בין-תרבותיות בין אישית זה קורה כאשר אנשים מתרבויות שונות באים במגע ישיר באמצעות מדיום אלקטרוני, כך הדבר באינטרנט.

הימרו על שילוב

לאורך ההיסטוריה התעייפנו מלראות כיצד הבדלים בהיבט כלשהו מייצרים מחלוקות, אפליה ואי שוויון, בין נושאים שליליים אחרים, בעוד שההצעה של בין-תרבותיות עדיפה דווקא בהיבט זה, בכך שאיש אינו נותר בחוץ או נדחה בגלל שיש לו שונה אופייני מהאחר, אלא להפך, שמה שמבדיל הוא מוסיף ותורם בכל הנוגע להרחבת קשת ההצעות התרבותיות של חברה.

כל אחד, מההבדלים ביניהם, יכול לתרום תרומה המעשירה את הקולקטיב החברתי, ולכן לעת עתה, הבין-תרבותיות חושבת על כך שהיא טובה מאוד מכיוון שהיא מסר משלב ומתגבר בכל היבט בזמנים שהעולם חי במה בזה שתרבויות מגוונות בהכרח מתאחדות כל הזמן.

ברור שיהיה צורך להתגבר על מכשולים שאותם הבדלים מטילים עלינו, כמו השפות השונות ודרכי התקשורת, אך המסר הוא להתגבר על זה ולהמר על העשרה שתגוון תיצור.