הגדרת רכוש אסוציאטיבי

למספרים שאנו מטפלים בהם יש סדרה של מאפיינים מתמטיים, הנלמדים בסעיף תורת המספרים, הידוע בכינויו חשבון. הראשונים שהשתמשו במספרים היו הבבלים והשומרים, ובהמשך המצרים והיוונים.

המספרים בהם אנו משתמשים מכונים מספרים אמיתיים, המובנים בתוך המערכת העשרונית. אם נרצה לייצג אותם בצורה גרפית, נוכל לשרטט קו, בו ה- 0 יהיה במצב ביניים ומשמאל את המספר האמיתי -1, -2, -3 ... ומשמאל ל -0 את 1, 2, 3 ... קבוצת המספרים האמיתיים מציגה סדרה של מאפיינים: המנעול, הקומוטטיבי, האסוציאטיבי והמחלק, שמתמלאים בחלק מהפעולות המתמטיות ולא באחרות.

בתהליך לימוד המתמטיקה, על תלמידי בית הספר להכיר סדרה של פעולות חשבון. כדי שהפעולות יהיו נכונות, יש לדעת אילו תכונות יש למספרים, כלומר, מה ניתן לעשות איתם. כדי שילד יוכל להבין בצורה נאותה את הרעיון של המאפיין האסוציאטיבי של מספרים אמיתיים, הוא צריך להכיר את המספרים בעבר באמצעות משחקים פשוטים, מכיוון שהבנת המספרים וכלליהם מושגת רק בלוגיקה. שלב חשיבה.

הסבר קצר על הרכוש האסוציאטיבי

המאפיין האסוציאטיבי יכול להתייחס לשתי פעולות, חיבור וכפל. במקרה הראשון, אם יש לנו שלושה מספרים ממשיים, ניתן לשלבם או לשייך אותם בדרכים שונות. לפיכך, (10 + 5) +15 = 10 + (5 + 15), באופן שבשתי דרכי אסוציאציה שונות של אותם מספרים מתקבלת תוצאה זהה. המאפיין האסוציאטיבי חל באותה מידה על הכפל, ולכן (50x10) x 30 = 50 x (10X30). בסופו של דבר, המאפיין האסוציאטיבי אומר לנו שהתוצאה של פעולה עם שלושה מספרים או יותר אינה תלויה באופן קיבוץ המספרים.

באילו פעולות הנכס האסוציאטיבי אינו מסתפק

ראינו שהנכס האסוציאטיבי מחזיק בתוספת ובכפל. עם זאת, אינו חל על פעולות אחרות. לפיכך, בחיסור הוא נפרץ, שכן 2- (4-5) אינו שווה ל- (2-4) -5. בדיוק אותו דבר קורה עם חלוקה.

דוגמה מעשית לרכוש האסוציאטיבי

הבנת מאפיין זה יכולה לעזור לנו לפתור פעולות יומיומיות. בואו נחשוב על פרדס בו גנן שתל 3 עצי לימון ו -4 עצי תפוז ובהמשך נטע 2 עצים שונים אחרים. אנחנו יכולים לבדוק שאם נוסיף (3 + 4) + 2 = 3+ (4 + 2). לסיכום, כאשר עלינו להוסיף או להכפיל, עלינו לזכור כי ניתן לקבץ את המספרים באופן המתאים לנו ביותר.

צילומים: iStock - Halfpoint / Antonino Miroballo