הגדרת בהירות

Claridad הוא תואר שמשמעותו חדות. לדוגמא, אדם מתקשר בצורה ברורה כאשר הוא מביע באסרטיביות את המסר שלו, בבוטות. בהירות בהקשר של תקשורת בין אישית מלמדת על היעדר בלבול בתקשורת המסר ובהבנה שיש למקבל לגביו.

ניתן לקשור בהירות גם להכרת עצמך. בפרט, אדם יכול להבהיר מה התחושות והרעיונות שלו לאחר שעבר תקופת בלבול. ישנם תרגילים בריאים במיוחד בכדי לעשות סדר ברעיונותיכם: תרגול מדיטציה, עשיית יוגה, הליכה בסביבה טבעית, כתיבה בכתב-עת, שיחות עם חבר מהימן, ביצוע טיפול פסיכולוגי ... וכמובן, מתן זמן לפעם שלעתים קרובות מעמיד דברים במקומם.

בהירות ברגשות

אדם שיש לו ספק לגבי מערכת היחסים שלו עם בן זוגו יכול לקחת זמן במערכת היחסים כדי להבהיר מהן הרגשות האמיתיים שלו. באופן דומה, אדם שעובר משבר אישי או מקצועי עשוי להזדקק למדיטציה בכדי לשפוך אור על רעיונותיו ולעבור לכיוון אחד. אדם צריך לעשות סדר ברעיונותיו כאשר הוא חש ספקות כלשהם.

בחברה בה חיפזון הוא מגמה נפוצה באורח חייהם של אנשים, חשוב מאוד למצוא מרחבים לרגיעה ולהרהור. חיוני לעשות מדיטציה לאחר חוויה. בהירות היא האור הרגשי. בהירות היא ערך אישי חשוב מאוד המאפשר לך להתקדם בדרך החיים המראה קוהרנטיות בין מחשבה, תחושה ופעולה.

כשקיפות וצורת אמון

בהירות מתייחסת גם לשקיפות אישית, כלומר לכנות ולכנות של מי שאין לו מניעים נסתרים במעשיו אלא מסתכל על האדם האחר בפניו. יש מחוות המנוגדות לבהירות, למשל שקר.

יושר זה כלפי עצמו ועם אחרים מייצר יתרונות חיוביים בטווח הקצר והארוך: רווחה נפשית, שלווה, שלווה פנימית, היעדר דאגה ופחד. במקום זאת, בלבול מייצר אי שקט, אי נוחות ופחד. מנקודת מבט של אושר, חשוב מאוד שתהיה ברור מה אתה רוצה.