הגדרת שלמות

המילה יושרה מציג שימוש רחב ומורחב בשפתנו.

מכלול של משהו או מישהו, הם מוצגים שלמים עם כל מרכיביו

כשרוצים לבטא את הטוטאליות או המלאות המוצגת על ידי משהו או מישהו המונח שלמות משמש כדי להסביר זאת.

אם המושג מוחל על דבר או אובייקט, אנו רוצים לציין בעזרתו נמצא אותו אובייקט מורכב מכל מרכיביו, לא חסר כל אחד, ובפעולה נכונה.

אמיתות ודבקות בערכים המוסריים שיש למישהו

בינתיים, כפי שנראה בהמשך, אם אנו מיישמים אותו על אדם נוכל להתייחס ל נכונות וכנות שיש בה.

כעת, בתוך המושג עלינו לכלול גם את המישור הפיזי, שאי אפשר להתעלם ממנו, כלומר שלמות האדם מרמזת על המימד המוסרי שלו, הדבר מרמז על הערכים שיש לו ועל האופן שבו הוא מתנהג בחיים, כמו כבר צייננו, אך גם את הפיזיקה שקשורה קשר הדוק לגופם וכי היא מניחה שלא ניתן לתקוף, לתמרן, להפר אותו פיזית, והרבה פחות ללא הסכמה מוקדמת מצד הצד המעוניין.

שלמות פיזית: זכות שיש לשמור עליה

אם זה קורה, ניתן יהיה להוקיע עבירה חמורה מאוד על שלמותו הפיזית של האדם וכל מי שמשפיע עליו, ואם תימצא אשמתו, עליו לשלם עבור נזק זה על פי קביעת השופט.

שלמותם הפיזית של אנשים היא זכות ועליה להיות מוגנת ומובטחת על ידי המדינות.

המושג שלמות גופנית מתייחס לגוף כישות בריאה באופן פנימי וחיצוני.

בין הדוגמאות להשפעה במובן זה אנו יכולים לצטט את המכה שאדם סובל בשוד מצד העבריין שתוקף אותו; הליך רפואי הפוגע ושלא הייתה הסכמתו של המטופל שנפגע ממנו; ושלמות נפשית יכולה להתפשר על ידי איומים מילוליים או אמירות אחרות המשפיעות על בריאותו הנפשית של מישהו.

צדק בפעולה

ומצד שני, המילה שלמות משמשת לעתים קרובות כאשר רוצים לציין הצדקנות שאדם מפגין במעשיהם ובחשיבתם.

כאשר לאדם יש שלמות, הוא יסווג כיושר ויהיה קל לזהות אותו מכיוון שהוא יפעל בצורה מאוזנת, כנה והוגנת, כלומר, הוא יתמודד בכל מאמציו עם העוולות העולות ותוקפים אותו או את סביבתו.

על מי שישפג שלמות בהתנהגותו יהיה אמון עליו בדיוק משום שהוא תמיד יפעל בכיוון הנכון ולא יחפש את הפעולה שתביא לו תועלת.

ערך מוערך

לדוגמא, שלמות במובן זה נחשבת לערך יסודי אצל אנשים, וזה מעורר הערצה אצל אחרים כאשר מעריכים אותם, מכיוון שכמובן ידוע מראש כי אדם זה יפעל בהתאם לעקרונותיהם ורעיונותיהם וכי הוא יפעל לעולם אל תסגיר אותם, על שום דבר בעולם, או על כל הכסף המוצע לו לשינוים, וכאן בדיוק טמון הערכת השווי, באותה התחייבות.

אז זה שאנשים הם האחראים היחידים ובעל הסמכות להחליט על חייהם בכל מישור, הפיזי והמוסרי, אף אחד, ושום דבר לא יכול להשפיע על הימין, או לכופף אותו על ידי אילוץ אותו לבצע פעולות או שלח.

למובן זה של המילה יש מילים נרדפות רבות לשימוש פופולרי במיוחד כגון הגינות וכנותואילו המושג שמתנגד לו הוא של שְׁחִיתוּת, המשמש לציון העמלה של חלקם שוחד או שוחד.

טוהר זמין למישהו

כמו כן, המילה שלמות משמשת לייעוד צניעות, טוהר ובתולין זמין לאדם.

נתונים, הודעה ושלמות התייחסות

מצד שני, המילה שלמות נראית מקושרת למונחים אחרים המולידים מושגים כמו: שלמות נתונים, שלמות המסר ושלמות ההתייחסות.

לבקשת מאגרי המידע, שלמות קשרים מתברר שזה מאפיין נדרש באלה מכיוון שהוא מבטיח שרשומה משויכת לאלה תקפים אחרים שהם גם חלק ממאגר המידע.

כדי שזה יתגשם, ישנן תוכניות שהופכות אותו למציאות ולכן נמנעות מנתונים שגויים, חזרות ואסוציאציות גרועות בין נתונים.

ולהמשיך במסדי הנתונים, שלמות הנתונים של בסיס מורכב מהתיקון המוצג על ידי כל המרכיבים של אותו.

מבחינת מחשוב, יש פונקציות המבטיחות את שלמות המסר אשר מורכב מההודעה שאדם אחד שולח לאחר, לא שונה.