הגדרת שיקול דעת טוב

המושג שיפוט טוב מתייחס ליכולת שלנו לשפוט כראוי. במובן זה, המושג אותו אנו מנתחים מתייחס לרעיון הצדק. במילים אחרות, מדובר בקריטריון רציונלי ומוסרי להבחנה נכונה לגבי טוב ורע, נכון ולא נכון.

קבלת החלטות ושיפוט טוב

אין לנו ברירה אלא לקבל החלטות בכל מיני עניינים. ההחלטה שנקבל תהיה נכונה אם היא מבוססת על קריטריונים בריאים וסבירים מנקודת המבט המוסרית והאינטרסים האישיים שלנו. יש לזכור כי בהחלטות רבות אנו עומדים בפני דילמה: לפעול על פי קריטריון הוגן או לעשות מה שמועיל לנו.

אם אני פועל לפי קריטריון של צדק אני יכול להזיק לעצמי ואם אני מגן רק על האינטרסים שלי אני יכול לנהוג בצורה לא הוגנת. שיקול דעת טוב הוא ההשתקפות האינדיבידואלית לפיה אנו מעריכים את החלטותינו המחפשות את האיזון הנכון בין מה שהוגן לבין התועלת שלנו.

הנחיות לשיפוט טוב

דתות מציגות סדרת הצעות המשמשות כנקודת התייחסות לחסידיהן לפעול בשיקול דעת טוב (למשל, האושר של הנצרות או הכבוד לכל היצורים החיים שהבודהיזם דוגל בהם). מצד שני, בתיאוריות אתיות יש טיעונים המאפשרים לקבוע קריטריונים מוסריים תקפים. מלבד הצעות דתיות או פילוסופיות, כמה הנחיות כלליות מועילות לרכישת שיפוט טוב:

1) הכשרה בערכים כגון כבוד, כנות או אחריות פרטנית,

2) להיעזר בקריטריון מוסרי כלשהו (למשל, הציווי הקטגורי הקנטיאני),

3) הכרת הכללים והקודים השולטים בחיים בחברה (בתחום המשפט, הנורמות החברתיות וכו '),

4) הדוגמא של מי שפועלים מתוך רצון לצדק בחייהם האישיים ו

5) השתקפות כהרגל לפני קבלת החלטות.

הנחיות אלה יכולות לעזור לך ליצור שיקול דעת טוב.

מהו שיקול דעת רע?

אנו אומרים שלמישהו יש שיקול דעת רע כאשר הוא פועל בצורה מטופשת, כנגד ערכים מוסריים מבוססים, ללא שכל ישר, בצורה בלתי מהירה וחזקה, עם רוח אנוכית וללא קריטריון מוסרי.

השיפוט הוא פקולטה של ​​נפש האדם המאפשרת לנו לבחור בין מה שנכון או לא, בין האמיתי לעומת השקר. יש לנו שיפוט כיחידים כי אנו פועלים בצורה רציונאלית ועל פי ערכים מוסריים. לבעלי חיים אין יכולת זו, מכיוון שמעשיהם נשלטים על ידי האינסטינקטים שלהם.

צילום: Fotolia - Sapunkele