קטגוריה: מדע | חֶברָתִי

הגדרת שליטה

הגדרת שליטה

יש דיבורים על תואר שני כאשר לאדם יש אמנות וזריזות בעת ביצוע פעילות מסוימת או לימוד נושא. “ מריה מלמדת באומנות פסנתר; כל תלמידיו מוקסמים מהאיכות העצומה שלו.”אדם שמפגין מיומנות לביצוע פעילות או העברת ידעוזה נקרא גם כשליטה ל תואר אקדמי לתואר שני; לימודים לתואר שני יהיה זה לימוד התמחות שבוצע על ידי סטודנט לאחר סיום הלימודים. תואר אקדמי לתואר שני המתמחה בעל מקצוע שהתקבל באוניברסיטה במילים אחרות, השליטה הזו, המאסטר או המגיסטרכפי שנקרא גם קטגוריה זו, היא תושג בתום תוכנית לימודים של שנתיים ומעלה, תלוי באוניברסיטה או במערכת החינוך אליה היא נתונה, ולאחר שתסיים בהצלחה את קבלת התואר הראשון.