הגדרת מיסטיקה

מושג המיסטיקה הוא מושג שקשור ישירות למושג הדת שכל אדם יכול לשאת בתוכו וקשור לקשר שאדם יכול ליצור עם כל מה שאינו ארצי או עולמי.

מצב בו האדם מכוון באופן בלעדי להרהר באלוהים או לטפח את הצד הרוחני שלו

במצב זה, האדם מסור לחלוטין להתבוננות באלוהים בו הוא מאמין או מוקדש לטיפוח רוחני.

לדוגמא, המושג משמש לעתים קרובות כמילה נרדפת לעוד פופולרי מאוד במובן זה, כמו רוחניות.

מיסטיקה היא התופעה שבאמצעותה אנשים מכירים את מה שהם מבינים כאלוהים שלהם באופן ישיר ומסוים. פעמים רבות מיסטיקה מתרחשת באמצעות קשרים אינטימיים ופרטיים מאוד של האדם עם הרוחני, שעבורם התרגולים והטקסים שהוקמו באופן רשמי על ידי הכנסיות השונות עשויים שלא להועיל בכל אחד מהמקרים.

מיסטיקה היא הרגע בו האדם משלב את מיטב העולם הארצי עם העולם האתרי, את מה שאיננו יכולים להבין בצורה רציונאלית ואיש אינו יכול להסביר באמצעות המדע. כאמור, מיסטיקה היא משהו מאוד מיוחד לכל אדם ולכל דת. הסיבה לכך היא שהמיסטיקה מובנת כתופעה שקשורה לתחושה העמוקה ביותר של כל אדם, שאין כללים או פרמטרים לגביה שיכולים להנחות באופן מלא תחושות כאלה.

הכנסיות והדתות החשובות ביותר בימינו כמו הנצרות, היהדות או האיסלאם הן בדרכיהן להפגין מיסטיקה, כל אחת מהן מבססת את צורות הקשר המיוחדות שלה עם האל שמנחה את המאמינים. מילים כמו ניסים או סטיגמטות הן אלה המשמשות לציון סוגים שונים של תופעות שיכולות להתרחש במציאות כדי להדגים נקודה זו של חיבור מקסימאלי בין אלוהים לפרט. לפעמים, גם הנסים וגם הסטיגמטות הם סימנים בלתי מוסברים באופן רציונלי אך מובנים ברמת הרגשות והרגש.

תפילה, נסיגות רוחניות, המורכבות בדיוק מנסיגה למקום שקט המקושר לדת כדי להתמסר להרהורים ולהגות, הן כמה דרכים יעילות להתחבר לאלוהים.

מצב של שלמות דתית בה נאמן מאחד את נשמתו לאלוהיו

המושג משמש גם להתייחס למצב השלמות הדתית שאליו מישהו מגיע בכוח לאחד את נשמתו עם אלוהים, מעשה שלמעשה אי אפשר להסביר באמצעות מילים, זה פשוט מרגיש כמו זה.

תורת דת

ולבסוף היא גם מייעדת את אותה דוקטרינה דתית ופילוסופית העוסקת בלימוד כיצד ליצור ולשמר תקשורת ישירה עם אלוהים.

למושג מקור קדום בהחלט, עוד מיוון העתיקה.

שם פירוש הדבר היה נסתר, מסתורי, סגור.

לדוגמא, אחד מהפניות הגדולות של הפילוסופיה היוונית, אפלטון, התייחס לנושא מיסטיקה זה ואף השפיע רבות על התפתחותו של נושא זה.

לדבריו, היו "נבחרים" שהצליחו להתרומם נפשית ובכך להגיע באופן אינטואיטיבי לרעיון האלוהי וגם לפנות אליו ישירות.

בינתיים, אותם אנשים המסורים לחלוטין ומסורים לחיים רוחניים ודתיים נקראים מיסטיקנים, בין אם יש להם קשר לדת ובין אם לאו.

במקרה של מאמינים בדת כלשהי, הם ינסו להתקרב לאיחוד עם האלוהי בחיים הארציים שהם מציגים, לפתח ולהוביל חוויות המאפשרות להם להתחבר אליו, באמצעות אקסטזה למשל, כפי שקוראת התיאולוגיה. בו הנשמה מאוחדת עם אלוהים ובה התפקודים הגופניים יפסיקו בסופו של דבר ובאופן זמני.

הפילוסופיה הבודהיסטית מצידה מעבירה את המיסטיקה באמצעות פרקטיקות אגדיות וקשורות זו לזו כמו מדיטציה, ריכוז ונירוונה.