הגדרה של סמלי

המונח "סמלי" משמש כשם תואר מזכה המשמש לייעוד כל מי שמביע סמליות, דבר שאינו קונקרטי או ברור. הסמלי הוא מה שנוצר מהימצאותם של סמלים. סמלים יכולים להיות כל סוג של ייצוג גרפי, בעל פה או מחווה המחליף רעיון, דרך הרגשה, דעה וכו '. ברור כי כל מה שסמלי הוא גם חלק משפה ותקשורת בין גברים, והופך למשהו מורכב עוד יותר ממשהו קונקרטי, מכיוון שכדי שמשהו יהיה בעל סמליות עליו להיות בעל רמת הפשטה המאפשרת לנו להבין כי זה מחליף את רעיון ואינו הרעיון עצמו.

כדי להבין טוב יותר את הרעיון האם משהו סמלי או לא, עלינו להבין תחילה את מושג הסמל. האדם, בעת פיתוח שפה ותקשורת, יצר סוגים שונים של סמלים שמטרתם אינה אלא לייצג דבר שאינו נמצא במקום ובזמן בו הוא מוזכר. לפיכך, מאז תקופות פרהיסטוריות בהן האדם צייר במערות, נוצר סמל בעל משמעות מסוימת, ובמקרה זה היה לו גם תחושה קסומה של חשיבה שכאשר יצבעו בעלי חיים יהיה קל יותר לצייר אותן.

סמל הוא לא רק ציור או דמות: אותן אותיות ומספרים הם אלמנטים סימבוליים של צלילים שמשמיעים כשמדברים או על כמויות שאפשר לצפות במציאות. היינו יכולים לומר כי גם המתמטיקה וגם השפה הם תחומי ידע סמליים משום שהם מייצגים אותה באמצעות סמלים.

לפיכך, ניתן לתאר את הסמלי ככל מה שמוצג באמצעות סמל. חשוב שכדי שהסמל הזה יהיה בעל הערך או המשמעות שהוא צריך, עליו להתקבל ככזה על ידי כל האנשים שמשתתפים באותה שפה. לפיכך, ניכר כי ענן בתחזית מזג אוויר מייצג יום מעונן, שסמל עם צלב פירושו אסור, שללב פירושו אהבה או חיבה, שקריצת עין פירושה (בתרבויות מסוימות) אמון והסכמה.