הגדרת רווקות

מושג הפרישות משמש בשפתנו כדי לייעד את המצב שאדם מאמץ מרצונו וזה מרמז על הישארות רווק למשך שארית חייהם או חלק גדול ממנה, כלומר כל עוד קיומם נמשך הם לא יתחתנו, לא יהיה לך בן זוג יציב או קצר מועד, ולא תקיים יחסי מין עם אף אחד. מכיוון שבפרישות, רווקות ואי-תרגול של יחסי מין הולכים יד ביד, כלומר, לעולם לא ניתן היה לדבר על פרישות אם לאדם יש יחסי מין עם מישהו, זה בשום אופן לא יהיה פרישות אותנטית.

למרות שהפרישות היא מדינה שקשורה בעיקר לדת הקתולית, מכיוון שדווקא הכמרים שמפרסמים אמונה זו מחויבים על פי החוק השולט בתורתם להישאר רווקים לכל ימי חייהם וזה כמובן השפיע על העובדה שהמושג הוא מקושר בעיקר לדת, מקובל גם להשתמש במונח כאשר הוא נועד לבטא כי אדם בחר במדינה כזו אך התגייס על ידי החלטה אישית בה השאלה הדתית לא התערבה בשום צורה שהיא.

בינתיים, במקרה המדויק של כמרים קתוליים, פרישות היא תנאי ללא שוויון נפש בכל הנוגע להסמכה ככזו. הם לעולם לא יכלו לעשות זאת אם הם נשואים או אם יש להם יחסי אהבה עם אישה. וכמובן שברגע שהם יהפכו לכמרים ובעוד שהם, הם כבר לא יוכלו להתקיים עם מישהו. עובדה כזו היא עונשה.

אותה סיטואציה מועברת לנזירות, כלומר הנזירות גם מתחייבות לפרישות ברגע שהן הופכות להיות כאלה.

עם זאת, חשוב לציין כי ישנן אמונות דתיות אחרות שאינן מחייבות את נציגיהן הרשמיים להישאר רוויים, אלא להיפך, הן מאפשרות להם לקיים חיים משותפים ורגילים במקביל לזו של כל אדם שעושה זאת. לא לקיים מערכת יחסים רשמית עם כנסייה, כלומר: להתחתן, לקיים יחסי מין, להביא ילדים לעולם, בין היתר.

לדוגמא, בחלק מהדתות, מי שממלא את התפקיד המקביל של כומר, כמו הרבנים ביהדות, רשאי להתחתן, להקים משפחה וכל זה משולב בחיי הדת.