הגדרה של בטיחות בדרכים

מניעת תאונות דרכים

המושג בטיחות בדרכים משמש להתייחס לכל מערך האמצעים, ההוראות, הנורמות, בין היתר, הקיימים סביב תנועת אנשים ומכוניות ברחובות ובכבישים המהירים, ויש לו את המשימה הברורה למנוע תאונות דרכים. מעורבים בנושאים האמורים.

כולנו, במיוחד אלה שאנו גרים בערים גדולות, חייבים להתקיים יחד עם התנועה, שבשעות השיא כביכול, בגלל התנועה העצומה של אנשים ומכוניות שנוסעות מבתיהם לעבודה, לבית הספר, בין היתר , זה בהחלט אינטנסיבי וגם מסוכן, מכיוון שכולם רוצים להסתובב, להגיע במהירות ובמאמץ הזה, פעמים רבות נוצרות תאונות דרכים אדירות שאף עולות בחייהם של הולכי רגל ונהגים.

מדיניות המונעת, נורמות שמענישות

ואז, בטיחות בדרכים, המיושמת ומוסדרת כמובן מהמדינה עצמה, נועדה להילחם בבעיה זו באמצעות יישום תקנות שמטרתן להורות על תנועה והפצה וכמובן לקדם ענישה כנגד אלה החורגים מכל אחת מהצעדים הללו.

מעורבות הולכי רגל ונהיגה

אך מעבר לאחריות המדינה בעת קידום מדיניות במובן זה ומימוש תפקיד השליטה בהן, חייבת להיות מחויבות של הולכי רגל, רוכבי אופניים ונהגים, נושאי תנועה קבועים בכבישים, ביחס לכבוד הכללים והמחויבות המוחלטת שלה ליצור תנועה בטוחה יותר.

חלק מההתחייבות שהזכרנו קשור, למשל, לנהגים המכבדים את האזורים הבלעדיים של מעבר הולכי הרגל, ולשבילי האופניים שדרכם נוסעים רוכבי אופניים, בכבוד למהירות המירבית והמינימלית במחזור, ברחובות, בין אחרים.

הולכי הרגל מצידם גם צריכים לעמוד בכללים כאשר הם מסתובבים ברחובות, ובמיוחד חוצים במקומות המתאימים ומכבדים את תורם לחצות. תאונות דרכים רבות קשורות לכך, שהולכי רגל אינם חוצים את הדרך שהם צריכים ואז נדרסים על ידי נהגים תמימים.

אלמנטים שמוסיפים לביטחון

גם בתחום הבטיחות בדרכים עלינו לכלול את כל אותם גורמים המשפיעים על גידולו, כמו תמרורים הצופים מעברים או קימורים מסוכנים והרכיבים שיש למכוניות בעניין זה כגון: בלמים, אורות, כרית אוויר, חגורת בטיחות, בין חָשׁוּב.

לא לשימוש בטלפונים סלולריים כי הם מפריעים

ואסור לנו להתעלם מחשיבות תשומת הלב מצד הולכי הרגל וגם הנהגים. היעדר זה, במיוחד מענה להודעות ומענה לשיחות טלפון, גרם לתאונות דרכים רבות.