הגדרה של פיזיוקרטיה

ה פיזיוקרטיה, המכונה גם פיזיקראטיזםזוהי מערכת כלכלית אופיינית למאה השמונה עשרה שבלטה בכך שהיא מייחסת אך ורק לטבע את מקור העושר, בהתחשב בחקלאות בפעילות הכלכלית העיקרית וביצרן.

מערכת כלכלית שנולדה בצרפת במאה ה -18, שמבוססת על חקלאות כמקדמת עושר

כמו כן, הפיזיוקרטיה מוגדרת כ- אסכולה למחשבה כלכלית, שנוסדה בצרפת במאה ה -18 על ידי כלכלנים צרפתים: אן רוברט ז'אק טורגוט, הברון דה לאונה, פרנסואה קוזניי ופייר סמואל דו פונט דה נורס.

מציע התערבות מדינה מינימלית

על פי בית ספר זה, תפקודה הכלכלי הטוב של אומה היה מובטח ללא התערבות של ממשלה כלשהי ואם הוא מבוסס על חקלאות אך ורק, מכיוון שלדעת הוגים אלה, רק בפעילות חקלאית הטבע מאפשר שהמוצר המתקבל יהיה גדולים מהתשומות המשמשות בתהליך הייצור, ובכך מייצרים עודף כלכלי.

התפקיד המהותי הזה שהם ייחסו לחקלאות לא היה גחמני, וגם לא הבוז שחשו כלפי המסחר והתעשייה, מכיוון שהם סברו ששתי הפעילויות רק מספקות חלוקת עושר.

מצד שני, איננו יכולים להימנע מהמהפכה התעשייתית שלא התרחשה ואז עדיין לא הוכח הפוטנציאל של התעשייה בהתקדמות הכלכלית של החברה.

ולבסוף החקלאות הוערכה מחדש מכיוון שהיא נחשבה לפעילות שקושרה את האדם עם הטבע, עם סביבתו, ורעיון זה של קשר עם הטבע החל להתרחב ולהתיישב בצרפת של אותה תקופה.

הפיזיוקרטיה, באופן ישיר, שקלה הצעות סטריליות כגון ייצור ומסחר, שבהן התפיסה לא תספיק להחליף את התשומות ששימשו.

יש לציין כי המערכת המוצעת על ידי הפיזיוקרטיה מסוכמת במושג אִי הִתְעַרבוּת, ביטוי צרפתי פופולרי המתייחס עזוב, שחרר, מבטא את חופש כלכלה מוחלטבמילים אחרות, שוק חופשי, ייצור חופשי, מיסים נמוכים או ללא מיסים, שוק עבודה חופשי, התערבות ממשלתית מינימלית.

הוא מתנגד למסחריות הרווחת ומתעורר במסגרת תנועת ההשכלה המקדמת במדויק

הגורם העיקרי שלשמו מתעוררת הפיזיוקרטיה הוא כתגובה אינטלקטואלית לתפיסה הפוליטית-כלכלית הרווחת שפקדה: מרקנטיליסט ואינטרוונציוניסט.

המרכנטיליזם הקיים ותמך בהתערבות המדינה בעניינים כלכליים, למשל קבלה וקידום קיומו של מונופול בפעילויות מסוימות.

פיזיוקרטים, כפי שקוראים לכאלה המתיימרים להיות קשורים לפיזיוקרטיה, סבורים כי השתתפותם של מתווכים בשלבי תהליך הייצור והפצת הסחורה מאיימת על רמת השגשוג והייצור הכלכלי.

והרגל הבסיסית האחרת של המחשבה הפיזיוקרטית היא האמונה כי עושרה של אומה נובע לחלוטין מכושר הייצור של עצמו ולא מהעושר שנצבר בהוראת הסחר הבינלאומי.

כלל לא במקרה מערכת רעיונות זו התפתחה במאה ה -18, מאה בה חלו שינויים רבים בסדרי החיים והחברה השונים, מבלי להמשיך הלאה, תנועת ההשכלה התרחשה. וכמובן שהכלכלה לא יכולה להיות נושא שנותר מחוץ לשיפוצים שהציעה הצעה זו בהיבטים השונים של החיים בחברה.

ההשכלה סימנה התחדשות אינטלקטואלית עמוקה והביאה רעיונות חדשים שניתן היה לראות בכל התחומים, אחד מהם הוא הפיזיוקרטיה.

מקדים לליברליזם

מצד שני וכתוצאה מאותו דגל שהפיזיוקרטיה ידעה להרים לטובת אי התערבות המדינה בעניינים כלכליים, ברעיון התקדמות האנושות, כלומר באמון שלה באדם, לכך לקרות זה שמערכת זו נחשבת כקדם של ליברליזם וניאו-ליברליזם, שני זרמים כלכליים שיופיעו כעבור כמה שנים אך יצטלבו ויחפפו בנקודות רבות.

כידוע, הליברליזם הוא בעד התערבות מינימלית של המדינה בכלכלה, הגנה מוחלטת על רכוש פרטי וחירויות הפרט.