הגדרת המרחב האדריכלי

לתפיסה שתעסיק אותנו למטה יש תפקיד בלעדי וחיוני בתחום ה הארכיטקטורה להיות ללא ספק אחד מעמודי התווך של הפעילות שתחום זה מציג.

בגלל ה חלל אדריכלי זה שום דבר חוץ מזה מרחב שאיש מקצוע בארכיטקטורה יוצר, מתפתח בתחום כך שאדם, משפחה, זוג, בין היתר, יוכלו לבצע את הפעילויות היומיומיות שלהם בצורה נוחה ונוחה: לאכול, לנוח, לבדר את עצמם, לעבוד, לשטוף, בין הנפוצים ביותר.

כמובן שכדי שמרחב זה ימלא ביעילות את המטרה שלשמה הוא נוצר, חשוב מאוד ש מתאים למקבליו, מכיוון שהדבר יושג רק אם בעל המקצוע האחראי מכבד לא רק את המוטיבציה שהפעילה את התפתחותו אלא גם את המרחב השימושי והתנאים הפיזיים.

כי כמובן, השטח הזמין והתנאים המסוימים שהוא מציע ישפיעו גם על התוצאה הסופית.

במילים אחרות, חייבת להיות הרמוניה בין האלמנטים המוזכרים, כך שהמרחב שנוצר ייהנה ממאה אחוז.

מצדו, האדריכל, כפי שמכונה איש המקצוע שמבצע את מימושם של חללים אלה באופן מקצועי, צריך לעשות שימוש בידע שנרכש באוניברסיטה על אלמנטים אדריכליים בכדי ליצור חללים נכונים. ללא הסידור והיישום הנכון של אותם, עמוד, גרם מדרגות, כיפה, קשת, עמוד, מחיצה, אכסדרה ומשקוף, בחללים, אי אפשר יהיה להשיג זאת.

לפיכך, האדריכל, על סך השטח הזמין, יקבע סדרי עדיפויות ומיקומם של כמה מהאלמנטים שהוזכרו, תוך השגת תיחום סביבות, בחלק הפנימי של החלל, ומצד שני חלק חיצוני.

ושוב אנו חוזרים לטפל בסוגיית הצרכים, מכיוון שהאדריכל, בתכנון החלל שהופקד בידו, חייב לעמוד, כפי שאמרנו, בדרישותיהם של אלו שיעברו במרחב האמור. אם מדובר במשפחה גדולה, ייעשה ניסיון לייצר את מספר החדרים הגדול ביותר, כך שלכל חבר יהיה את המרחב האישי שלו וכמובן, חללים משותפים בהם הם יחלקו פעילויות אופייניות.