הגדרת גנאלוגיה

גנאלוגיה היא המדע המוקדש לחקר אבותיהם וצאצאיו של קו משפחתי או משפחתי.

מדע שלומד את אבותיהם וצאצאי המשפחה

מבחינה אטימולוגית, המונח גנאלוגיה בא מהשפה היוונית, לפיה גנו פירושו צאצאים, לידה ו סמלי לוגו מַדָע.

לפיכך, שושלת יוחסין אינה אלא מדע או חקר מוצאו של אדם ומוצאו והשתתפותם בקבוצה גדולה יותר אליה הם קשורים בקשרי דם.

זה מועבר בעל פה וקשור לזהותו של מישהו ולמקורותיו

גנאלוגיה משפחתית יכולה להיות ידועה באמצעות חשבונות בעל פה המגיעים מגרעין המשפחה עצמה.

אלה מועברים מדור לדור וקרובי המשפחה הוותיקים הם שמעבירים אותם לצעירים יותר, כך שהם מפיצים אותם אחר כך לצאצאיהם וכן הלאה.

גנאלוגיה היא מדע מעניין מאוד שכן הוא קשור לזהותו של האדם, לידיעתו וגם למקורותיו.

לפיכך, אנשים המעוניינים לדעת את זהותם או מאיפה הם מגיעים, נוקטים במחקרים גנאלוגיים שלא רק חושפים את אבות המשפחה אלא גם את הקשרים עם קווי משפחה אחרים, מקורם או מקורם וכו '.

מידע בלתי צפוי מתגלה לעיתים קרובות.

אף על פי שגניאלוגיה אינה חשובה במיוחד או מרכזית כמדע בימינו, סוג זה של מחקר היה בתקופות שבהן שושלת וירושה היו ענייני חיים ומוות.

חשיבות הגנאלוגיה בהעברת הכוח

כאן נוכל להזכיר את ימי הביניים, שלב בתולדות האנושות בו קשרים זוגיים ופוליטיים היו חשובים ביותר לגורלה של אומה, שהידע עליהם היה חיוני.

לעומת זאת, בימי הביניים היו צורות ממשל מונרכיות שכללו גישה מוגבלת והיו מאורגנות סביב יחסים פוליטיים ומחושבים בקור רוח.

מכיוון שדווקא מרבית המלכות קובעות שכוח מועבר בירושה משפחתית ישירה, כלומר מאב לבן, אח, נכד, בין חלופות אחרות, אך תמיד מכבד סדר וסדר.

באותן מונרכיות, שהן הרוב, ומשדרות כוח באמצעות קשר הדם, כל המלכים מגיעים מאותה משפחה וכך מובטח שהכתר נמצא תמיד בתוכו ומוחזק על ידי בן באותה משפחה.

זה מבטיח גם המשכיות ויציבות, כך שאם המלך יפטר או ימות, צאצאיו, בסדר היררכי, עולים לשלטון.

אם למלוכה לא היו ילדים, הכס יפול לקרוב ישיר אחר כמו אח, אחיין, בן דוד.

מבחינה היסטורית, קו הירושה התבסס על תחלואה ראשונית, כלומר הילד הבכור הוא היורש הישיר, אולם היו גם הבדלים מסוימים בעניין זה, למשל כמה מלכות הגבילו את הגישה לכתר לילד ולנקבה. צאצאים לא נכללו.

החוק הסאלי הידוע עשה בדיוק את ההבדל הזה ואסר את הגישה לרצף לבנות הנשים של המלכים.

נכון לעכשיו היא אינה בתוקף באף אחת מהממלכות, אם כי המלוכה הספרדית והבריטית, למשל, נוהגות על פי החוק המכונה אגנאטי הקובע כי בנות נשים יעמדו מאחורי אחיהן הגברים בקו הירושה, ואילו אם לא יש צאצא זכר ויש רק נקבה, האישה הגדולה מבין אחיותיה תיכנס לכס.

המלוכות המעטות הקיימות כיום ממשיכות להיות מנוהלות על ידי מערכת זו, שבין היתר קובעת כי יורשי המלוכה הם בכור ואחר כך הבאים.

גנאלוגיה בדרך כלל לוקח את מבנה העץ כמטאפורה גרפית למבנהו וכך אנו מגלים שיש עצים גנאלוגיים המייצגים מספר שופע ומגוון מאוד של חברים.

הסיבה לכך היא שהעץ עם ענפיו והשלכותיו מסמל את הרחבות הקשרים שיכולים להתקיים בתוך משפחה, כמו גם את מורכבותו ושפעו.

מחקר המכיל את פרטי הגנאלוגיה המשפחתית

מצד שני, המחקר שמכיל את מרכיבי המשפחה נקרא גנאלוגיה.

מסמך המאשר את מוצאם של חיה גזעית

וזה גם מוגדר כגניאלוגיה המסמך שבו נרשם מוצאם של חיה גזעית, הפועל כערובה למהימנות מוצאו.