מה זה imss »הגדרה ומושג

פירוש ראשי התיבות IMSS הוא המכון המקסיקני לביטוח לאומי, הידוע בכינויו ביטוח לאומי. למוסד ממלכתי זה כמה תפקידים: לספק מערכת בריאות לאזרחים, לעבד את קצבת הפנסיה ולקדם את ההגנה החברתית על האוכלוסייה.

במובן זה, ה- IMSS הוא שירות ציבורי לאומי ובעל משטר משפטי משלו. מטרתה לענות על צרכי הקהילה לקידום הלכידות החברתית.

מוסד זה מוסדר בחוק הביטוח הלאומי. המאמרים הראשונים בחוק האמור מבטיחים את הזכות לבריאות, את ההגנה על שירותים חברתיים לשמירה על רווחת האזרחים וזכות לקצבה.

ה- IMSS נוסד בשנת 1943 וממקורותיו הורכב גוף זה מנציגי עובדים, מעסיקים והממשלה. נכון לעכשיו, מוסד זה משרת 55 מיליון עובדים ובני משפחותיהם, כמעט מחצית מהאוכלוסיה המקסיקנית (על פי נתונים רשמיים משנת 2013, אוכלוסיית מקסיקו מונה 122.3 מיליון תושבים).

סיקור עיקרי של ה- IMSS

מערכת הביטוח הלאומי המקסיקנית שוקלת סדרת כיסויים לאזרחים:

- ביטוח הקשור לסיכונים בעבודה. במקרה של תאונות או מחלות העלולות לפגוע בעובדים, גוף זה מעניק טיפול רפואי, כמו גם פיצויים או פנסיה במידת הצורך.

- ביטוח למחלות שאינן קשורות לפעילות בעבודה. מצד שני, ההוצאות הנלוות ליולדות נשים עובדות מכוסות.

- קיים ביטוח נכות וחיים, ומצד שני, שירות פעוטון וכמה הטבות סוציאליות.

פעילויות IMSS

בנוסף לכיסוי הספציפי שהוא מציע למקורביו, מוסד זה מבצע סדרת פעולות. כמה מהם הם הבאים:

1) פיתוח דוחות טכניים לשיפור בריאות הציבור (למשל, ביחס למניעת הריון בגיל ההתבגרות),

2) מחקרים על כספי ציבור,

3) ניתוח סטטיסטי על כל סוגי העניינים בעלי עניין לאומי (תעסוקה, בריאות או הכשרה) ו

4) קידום מחקר רפואי.

כפי שהגיוני, ה- IMSS מודיע על שירותיו דרך האתר הרשמי שלו ובדרך זו אזרחים יכולים לגשת לכל מידע שהם זקוקים לו.

צילומים: Fotolia - Fotopoly / waelkhalil