הגדרת סולם ערכים

א סוּלָם זהו רצף ערכים מסודר מאותה האיכות.

ומצדו, א ערךאת האיכות שאנשים מעניקים לדברים, אינדיבידואלים, עובדות, כלומר את האומדן, בין אם הוא חיובי או שלילי, אנו מייחסים לנושאים הנ"ל.

מצד שני, הערכים הם מאפיינים מוסריים הטמונים באדם, כגון: ענווה, אחריות, סולידריות, בין היתר.

רשימה אישית וסובייקטיבית של ערכים היררכיים המניעה את הפעולה של כל אדם

בינתיים, סולם ערכים יהיה זה שכר או רשימת דברים, נושאים מוסריים שחשובים לכל אדם.

כשם שכל פרט הוא יחיד, ייחודי ואינו דומה כלל לאדם אחר, לכל אחד יהיה סולם ערכים מסוים ויחיד, כלומר, יתכן שרבים דומים או חופפים לאלה המוחזקים על ידי אנשים אחרים, אולם סולם הערכים הוא אישי וספציפי לכל אחד. כל אחד מהם יטביע את חוויית החיים שלהם, את הלמידה שלהם בחיים, בין היתר, נושאים שכמובן נוטים להתנות את זה ולתת לו את אותה הפרטיקולריות שדיברנו עליה.

בשל המוסכמות המוסריות הקיימות בכל חברה, ולכן מכשירות מצבים, התנהגויות ומעשים מסוימים כטובים או רעים, מקובלים ובלתי מקובלים, הרי שבחלק מההיבטים סולם הערכים של האחד והשני חופף, אך חשוב יותר מכפי שאינדיבידואליות הקרן גוברת.

לערכים יש רלוונטיות מהותית מכיוון שהם מאפשרים לנו להבדיל בין טוב לרע, מה טוב ומה רע, מה נכון מה לא בסדר.

זה מתפתח בילדות וניתן לשנות אותו עם חלוף הזמן, חוויות, אמונות חדשות

שלב הילדות, כלומר כאשר הילד מתחיל לתקשר עם סביבתו ומקבל גם תורות ממשפחתו ובית ספרו, הוא הזמן בחיי האנשים בו נרכשים הערכים הנ"ל.

בשלב זה הם לומדים, מבינים ומתיישבים ולכן החוויה וההוראה שהם מקבלים בעניין זה חיונית.

כעת, זהו השלב הרלוונטי ביותר אך חששת הערכים אינה מסתיימת כאן בשום צורה שהיא, אך בשלב הבוגרים, אנשים יוכלו להמשיך להוסיף ערכים חדשים בזכות הניסיון שהם צוברים בחיים, וגם כבר, הודות לפיתוח נקודת מבט אישית ומשלה שאינה של ההורים או בית הספר.

מצד שני, גם בבגרות מקובל לערכים מסוימים להשתנות כתוצאה משינוי הדעה שעשויים להיות בנושאים מסוימים וגם בשל הוספת אמונות חדשות.

אין אדם שאין לו סולם ערכים השולט ומנחה אותו בחייו, במעשיו, בהחלטותיו ובמחדליו.

בינתיים, עלינו לומר כי ישנם ערכים הנמצאים מעל אחרים, כלומר הם חשובים יותר וזו בדיוק מטרת הסולם הזה, לזהותם, לפעול בהתאם.

כאשר אדם מנסה לערך רלוונטי בקנה מידה שלו, הוא ללא ספק יחוש מבולבל מאוד עם עצמו וזה יכול לעורר מאבק פנימי חזק המעמיד את האדם במצב אישי קשה.

כבד את סולם הערכים שלנו

אחת הדרכים להתנגד למצב לא נעים זה היא לנסות להיות נאמנים לסולם הערכים שלנו, לכבד אותו ולכבד אותו באמצעות מעשינו.

מקובל מאוד לומר ולחשוב משהו ואז לעשות ההפך, זה המקום בו הדלת נותרת פתוחה לסתירות.

היעדר קנה מידה זה, באופן כלשהו, ​​ישאיר את האדם פגיע מאוד ובודד בעולם ובחסדי רצונותיהם של אחרים שאולי אין להם את מיטב הכוונות.

להיפך, אלה שיש להם סולם ערכים, למשל, הסולם שלהם מציג את הסדר הבא: אהבה, שלום, כבוד, סובלנות, אחדות, סולידריות, בוודאי, זה יהיה אדם שתמיד יקדם פעולות שיש להן מטרתם את רווחתו שלו ושל הסובבים אותו, וזה יהיה לרעתו של מי או מי שמציע את ההיפך המוחלט, כמו שנאה, חוסר כבוד, אנוכיות, אי שוויון ושקרים.

חקר הערכים תואם את אקסיולוגיה שהיא תחום שהוא חלק מהפילוסופיה.