הגדרת תאונות

תאונות הן אירועים בלתי צפויים ובלתי רצויים המשפיעים לרעה על אדם או על קבוצות אנשים. מצב זה יכול להשפיע על בריאות הנפש, על הבריאות הגופנית, או לפחות ליצור נסיגות באמצעות בעיות הדורשות פתרון בטווח הקצר, הבינוני או הארוך. על מנת למנוע תופעות לא רצויות אלה, ישנן כמה תקנות שיש לעמוד בהן באזורים מסוימים בחברה הנוטים לשמש מדריך עבור העם.

תחום קריטי באשר לאפשרות של תאונות מורכב ממשרות מסוימות, כמו בניית בניינים. במקרים אלה התאונה, בנוסף לפגיעה בבריאות העובד, יכולה להשפיע על החברה בכלכלתה. לכן פרוטוקולים מסוימים או סוג כלשהו של רגולציה שמזהים בעיות כדי להימנע מהן באמצעות אמצעי אבטחה ספציפיים, כגון שימוש בבגדים ומגנים מתאימים, נוהגים לעקוב אחר פעילויות רבות.

תחום נוסף בו תאונות נוטות לקרות בתדירות גבוהה למדי נמצא בתוך הבית. שם יש לשים לב במיוחד למכשירים חשמליים ולשימוש בגז. בנוסף, באותם בתים שבהם ישנם קטנים, הסכנות גוברות, ולכן יש צורך בטיפול מתמיד במבוגר המפקח על המשחקים; במובן זה יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לתקעים ולפריטים קטנים שניתן להביא לפה.

לבסוף, כדאי להזכיר את המקרה של תאונות הקשורות לאמצעי תחבורה, במיוחד לתאונות דרכים. בנושא זה, מדינות רושמות בדרך כלל סדרה של תקנות חובה שמצמצמות את ההרוגים, כמו למשל שימוש בחגורות בטיחות. ישנן מדינות בעולם שהצליחו לצמצם את מספרן של תאונות מסוג זה הודות למסירות מצפונית בחקר הבעיה.