הגדרת אזהרה

אזהרה היא ההודעה או המידע שאתה רוצה להעביר, ליידע, על משהו או מישהו ויש לו את המשימה ואז להתריע בפניך על נושא מסוים או על פעולה של אדם.

עם זאת, אזהרה זו יכולה להיות מועברת בעל פה, בשיחה עם מישהו, או אם לא, זה גם חוזר ונמצא אזהרות בכתב בהן מזהירים את הציבור או מזהירים אותו ממצב.

בדרך כלל הם מופיעים במקומות ציבוריים או במקומות עם תנועה קבועה, תלויים במקום גלוי והמילה אזהרה מופיעה בדרך כלל באדום, מודגש, על מנת למשוך תשומת לב של אנשים ולא להישאר מעיניהם.

כרזות אלה נועדו להזהיר מפני איום, סכנה, קרובה או ממשית, או כישלון בכך, להזהיר כי נקיטת פעולה כזו או אחרת עשויה להיות מסוכנת בהקשר הנדון או להיענש.

בגן חיות למשל, בו חיים בעלי חיים ממינים שונים ובדרגות סכנה שונות, נורמלי למצוא אזהרות בשלבי הכלובים המזהירים את המבקרים כי אינם יכולים להיכנס או להתריע בפניהם כיצד הם צריכים להיות. בסביבה של כמה בעלי חיים.

כמו כן, באותם מקומות בהם מיוצרים או מטפלים בחומרים רעילים, לרוב קיימים שלטי אזהרה כך שהציבור שיכול להסתובב שם ולא יודע על הסיכון מוזעק ויודע כיצד להתנהג.

גם ביחס לתנועה, לסדרתה, אותות התנועה השונים כגון: מהירויות מקסימליות ומינימליות, אזהרות על מעברי חציה מיוחדים, עקומות, חניה אסורים, בין היתר, מהווים אזהרה כי על הולכי הרגל וגם הנהגים להגיע בכדי להבטיח זרימה נכונה בתוך רחובות ובטיחותך.

מאידך, לתכנים אורקוליים או באינטרנט יש בדרך כלל גם אזהרות לציבור, במיוחד כאשר מומלץ לא להעריך אותם על ידי קטינים או על ידי אנשים בעלי רושם מכיוון שהם מציגים סצינות של עירום, אלימות, בין היתר. כן או כן סרטים חייבים לציין בהתחלה לאילו גילאים הם מתאימים או אם אין מגבלות מצביעים גם על כך שהם מתאימים לכל הקהל.