הגדרה של מתנשא

המונח מתנשא הוא שם תואר כשיר שמשמש בדרך כלל לייעוד הגישה של קבלה או הטמעה של כל מה שאחר אומר או עושה. האדם המתנשא הוא מי שקולט ופתוח להצעותיהם של אחרים ומקבל רעיונות על מנת להתקרב לאותם אנשים. במקרים מסוימים זה יכול להיות חסד ואילו במקרים אחרים זה יכול להיות רחמים בהתאם להקשר.

האדם המתנשא הוא האדם שמתנשא או מבצע פעולה של התנשאות. כשמו כן הוא, הרעיון של התנשאות מניח שהאדם מבצע פעולה של העמדת עצמו על מפלס האחר, תוך ניסיון להזדהות עם הקונפליקטים שלהם ולהרגיש בכנות ובאמת את הכאב או הסבל שהאחר מרגיש בסדר. להיות מסוגל ללוות אותם. במצב כזה. התנשאות יכולה להיעשות לשם הנאה, כלומר במצבים בהם האדם שמתנהג כמתנשא מרוויח גם כן, אך גם מתוך חסד או אלטרואיזם, על מנת לגרום לאהוב להרגיש שהוא מלווה ומבין. לפיכך, להתנשאות יש הרבה קשר לאמפתיה, עוד תחושה דומה מאוד.

עם זאת, במקרים רבים לרעיון ההתנשאות יכול להיות גם היבט שלילי שקשור לרעיון שהוא פועל מתוך רחמים כלפי האחר, שמדבר אלינו על תחושת עליונות מסוימת של מי שמבצע התנשאות כלפי הסובל. במובן זה, הביטוי "אל תתנשא איתי" פירושו בדיוק זה, כלומר אדם שמרגיש שהאחר מנסה להעמיד את עצמו במקומו אלא ממקום מלאכותי, מהרחמים ומהעליונות ש יכול לאפיין באותו רגע או נסיבות ספציפיים.