הגדרה של משוא פנים

המילה אוֹבּיֶקְטִיבִי חל להתייחס ל זה ששופט או ממשיך ללא משוא פנים. בינתיים, חוסר משוא פנים הוא א קריטריון משלו של צדק מה קובע כי החלטות צריכות להתקבל על פי קריטריונים אובייקטיביים, מבלי להיסחף להשפעות של דעות, דעות קדומות אחרות או מסיבות שמאופיינות איכשהו כלא מתאימות.

המקסימום התומך בקריטריון זה הוא שיש להתייחס לכל האנשים באותה צורה באשר הם. בחלקם שנחשבים הכרחיים מסיבות חיצוניות ואובייקטיביות, יתקבל טיפול ייחודי, אולם האידיאל הוא שבכל תחומי החברה הם פועלים על פי קריטריון זה.

כמעט כל מערכות המשפט בעולם מציגות עונשים שונים על פי סוג הפשע המדובר והחומרה שהיא עצמה בוחנת, אך אין לכך כל קשר לקיומה של חוסר משוא פנים, מכיוון שההבחנה בעונשים מתבססת על קריטריון אובייקטיבי כמו החוק. בית המשפט פעל בחוסר משוא פנים רב למרות לחץ מצד העיתונות ודעת הקהל.

המילה משמשת גם להתייחסות אותו שיפוט או מעשה אובייקטיבי, כמו להיות החלטה חסרת פניות.

למשל, אם לשני חברים שלי יש בעיה אחד עם השני ומבקשים את דעתי או שאקח חלק בעניין העומד לדיון ואני מלכתחילה מחליט לא לעמוד לצד אחד מהם, או לדחות בעד או נגד עד שכל הנושאים העומדים לדיון הוצגו בפני ואיתם נותחו שם, הרגע ביטאתי את דעתי, מבלי שנתתי לעצמי להיסחף על ידי זה או אחר, אז פעולה זו תיקרא ללא משוא פנים.

י הבלתי חלקי זה היה לפני שנים רבות, ליתר דיוק בין השנים 1867-1933, בספרד, א עיתון בוקר של אידיאולוגיה ליברלית. זה בלט מכל השאר בהיותו עיתון חברה, אחד הראשונים, שהתנגד לעיתונות ששלטה באותה תקופה: עיתוני המפלגה.