הגדרת צדקה

ה צדקה היא המילה שמייעדת את נטייה שאדם מציג ושגורמת אותו לעשות ולקדם טוב בקרב סביבתו וגם למען אחרים. עזרה וסיוע למי שצריך את זה ביותר היא המשימה של מי שמגיעים אליהם בזכות הטוב.. זה מכונה בדרך כלל צדקה או פילנתרופיה.

מצד שני, המילה מיטיב משמשת גם לייעוד ה מערך מוסדות וארגונים שמטרתם צדקה, וככאלה מספקים שירותים וסיוע בחינם לאלה הזקוקים לה ביותר מכיוון שאין להם משאבים כספיים.

כעת יש לציין כי צדקה יכולה להתפרס גם על ידי אנשים שאולי אינם מאורגנים או שייכים למוסד בעל מאפייני צדקה, הידוע בכינויו ארגונים לא ממשלתיים (ארגונים לא ממשלתיים), אבל בכל מקרה הם פורסים פעולות צדקה.

למרות שמספר אבות כלכליים גדולים מאפשר לבצע פעולות צדקה בנוחות ורחבה, זה נפוץ מאוד גם אצל אנשים שאין להם אמצעים כלכליים לעסוק בצדקה בפעולות שונות ולא על ידי העמדת כסף למשל, אלא על ידי פנייה מרצון לאזור הזקוק או זקוק לסיוע, תרומת בגדים, אוכל, כסף, בין היתר.

המציאות היא שארגונים לא ממשלתיים, בזכות המבנה שלה, יקלו הרבה יותר על ביצוע פעולות צדקה.

מצד שני, חשוב לציין כי גם האנשים העוסקים בנפרד לצדקה וגם הגופים שעושים זאת נרגשים במיוחד מאהבה עמוקה להיטיב ולא מעוניינים להשיג דבר בתמורה לכך, כלומר הם אין לתווך בשום אופן את הציפייה לפיצוי בתמורה לעזרה הניתנת.

בזמנים אלה זה נהיה אופנתי לדבר עליו פִילָנטרוֹפִּיָה כשמדובר בצדקה. למילה פילנתרופיה, שם נרדף למושג שעל הפרק, מקור ואמצעי יווני אהבה לאנושות, בינתיים, נקרא נַדבָן לאדם העוסק בפילנתרופיה.