הגדרת סכום

הסכום או עבור חלק מהאחרים התוספת היא פעולת ההרכב המתמטי המורכבת משילוב או, אם לא, הוספת שני מספרים או יותר לקבלת סכום מסוים או כולל מסוים של משהו.. לדוגמא, במסעדה יתווסף הערך של כל אחד מהדברים ששולחן שולחן מסוים: מנת צ'יפס, מילאנו, פיצה והמשקאות הרלוונטיים שכל אחד מהם אכל, כך שבעלים של אותו או האחראי על התיבה, כמו גם הלקוח שצרך אותם, יודעים כמה הסכום הסופי והסכום שעליו הלקוח לשלם עבור שצרך אותם.

לסכום יש חמש מאפיינים, הקומוטטיבית הקובעת שאפילו שינוי סדר התוספות, זה לא ישנה את התוצאה, ולכן, 2 + 1 = 3 זהה לאמירה או לשים 1 + 2 = 3. האסוציאטיבי ש אנו יכולים להסביר בצורה גרפית כך: a + (b + c) = (a + b) + c. אלמנט ניטרלי שאומר שכל סכום שמכיל את המספר 0 בין האלמנטים שיש להוסיף לא ישתנה על ידו, שכן 2 + 0 = 2. האלמנט ההפוך שקובע כי לכל מספר רציונלי, שלם, אמיתי או מורכב יש מספר הפוך. ולבסוף, המאפיין החלוקתי, הקובע כי סכום שני המספרים כפול השלישי, יהיה שווה לסכום של כל תוספת כפול המספר השלישי, לדוגמא: 4 * (6 + 3) = 4 * 6 + 4 * 3.

כתנאי ללא שיווי משקל וככלל גם בכל פעם שאנחנו כותבים סכום, אם מישהו אחר יעשה את זה או שעשינו את זה בעצמנו כדי להשיג חישוב מיוחד, סימן זה + שהוא הסימן המרמז על הפלוס או על סְכוּם.

כאשר מבצעים סכומים של יותר מדמות אחת, למשל 2333 + 300 + 20 + 5, יש להזמין אותם ולסדר אותם בעמודות החל מימין עם דמות היחידות, ולהמשיך בעשרות, ואז במאות ואז באלפים, כך למשל:

2.333

+ 300

20

5

אך המונח סכום לא מתייחס רק לפעולה המתמטית שהסברנו בפסקאות הקודמות, אלא הוא חל גם על הקשרים או מצבים אחרים. מכיוון שהמונח משמש לעתים קרובות מאוד כדי לדבר על סט של הרבה דברים ובעיקר כסף, ולכן מקובל לשמוע מישהו אומר שהוא קיבל סכום כסף גדול כירושה מדודו.

ולבסוף, המילה סכום מוחלת גם כשרוצים לדבר על הקומפנדיום או על הידור של מדע מסוים, למשל, חואן הכין סכום של מתמטיקה לשאר חבריו לכיתה.