הגדרת סמנטיקה

אזור החוקר את משמעות הסימנים הלשוניים, מקורם, שילובם והקשרם

סמנטיקה מתייחסת לכל מה שמקושר או שייך למשמעות של מילים. אותו הדבר הוא קשור למשמעות, פרשנות ומשמעות של מילים, סמלים וביטויים.

מסיבה זו, סמנטיקה מכונה גם חלק מבלשנות העוסק במחקר מדויק של משמעות הסימנים הלשוניים ושילוביהם.

במילים אחרות, מדובר במשמעת, מדע החוקר את משמעות המילים.

ביחס לסימנים, הסמנטיקה תלמד את מקורם ומשמעותם של מילים ושל סמלים רבים אחרים ביחס לאובייקטים שהם מייצגים.

על פי בקשת טקסט, הסמנטיקה תדאג ללמוד את הקשר שנוצר בין מילות השיח השונות על מנת לפענח את מה שהיא רוצה לתקשר אלינו, ולא רק להתמקד במילוליות שיש לכל יסוד לשוני אלא גם שוקל ולקיחתו מונה את ההקשר בו הוא נמצא ואת המשאבים הספרותיים המשמשים בו. כלומר, כאן היא תעשה גישה כללית יותר, לא שהמילה הזו או אחרת פירושה בבידוד, אלא שכל אלה ינותחו ביחס לגורמים שהוזכרו כדי להשיג הבנה מספקת של הטקסט.

קונוטציה ודנוטציה

סמנטיקה מחולקת בדרך כלל לשני חלקים: הקונוטציה והסימן. האחרון מורכב מהביטוי הנפוץ והמקובל ביותר של מילה והוא זה שאנו מוצאים בדרך כלל במילונים או באנציקלופדיות. מצד שני, הקונוטציה תהיה הדרך המשנית לשימוש במילה והיא מושפעת בעיקר מהמקומיות ומדברי השפה. משמעות קונוטטיבית זו מופיעה בדרך כלל במילונים, אם כי לא תמיד.

עם דוגמה נראה בבירור את השאלה, המילה עכברוש מתייחסת לאותו יונק מכרסם, כלומר זו תהיה משמעותו המשמעותית. בינתיים, בצורה קונוטטיבית, כשמדברים על חולדה, זה יכול להתייחס לאדם קמצן, או למישהו בזוי.

ענפי סמנטיקה

כל אמצעי התקשורת מניחים התאמה בין ביטויים לבין סיטואציות או דברים מסוימים, בין אם הם תואמים את העולם החומרי או המופשט.

בינתיים, ניתן ללמוד סמנטיקה באמצעות נקודות מבט שונות, עובדה לפיה היא מתפרקת לענפים הבאים: סמנטיקה לשונית, אשר ילמד את קידוד המשמעות בהקשר לביטויים לשוניים. בתורו, הוא מחולק לסמנטיקה מבנית ולסמנטיקה לקסיקלית. הגיוס שהוא היחס בין מילה למה שהיא מתייחסת.

ומצד שני, הקונוטציה, שתהיה היחס בין מילה למשמעותה על פי חוויות והקשר. כמו כן, המחקר המתבצע אודות הרפרנט (מה שמציינת מילה הנדונה, כגון היות שם ראוי או שם עצם נפוץ) והמשמעות (הדימוי הנפשי שיוצר הרפרנט) הם גם חלקים אינטגרליים סמנטיקה לשונית; סמנטיקה לוגית היא עוסקת בניתוח הבעיות הלוגיות בעלות המשמעות, ולפיכך יש צורך ללמוד את הסימנים כמו הסוגריים והכמתיים, בין היתר, את המשתנים, הקבועים, הכללים, הפרדיקטים; י הסמנטיקה של המדע הקוגניטיבי , עוסק במיוחד במנגנון הנפשי בין בני שיחו בתהליך התקשורתי, מכיוון שהמוח יוצר קשרים קבועים בין צירופי הסימנים לבין נושאים חיצוניים אחרים המציגים משמעות.

ה סמנטיקה גנרית התיאוריה הלשונית היא החורגת מדקדוק גנראטיבי בכך שהיא קובעת שכל משפט שנעשה מגיע ממבנה סמנטי ולא ממבנה תחבירי.

לענף הסמנטיקה המכונה סמנטיקה לוגית נוכחות מיוחדת בהוראת המתמטיקה, דואג לחקר בעיות לוגיות בעלות משמעות ומתמקד בפרשנות פרדיקטים, כללים, סימנים ומשתנים. הפונקציונליות הספציפית שלו במתמטיקה, מבחינת קבוצות, היא ביסוס יחסים מבניים המתרחשים בין האלמנטים השונים המקושרים זה לזה.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found