הגדרת צללית

על פי השימוש בו, המונח צללית יתייחס לנושאים שונים. מצד אחד, הפרופיל או המתאר שמציגה דמות נקראים על ידי המונח צללית.

אבל מצד שני, גם הרישום המתואר בעקבות הכבוד של קווי המתאר של צורת האובייקט, מתואר על ידי המילה צללית.

גם צללית זו תהיה הצורה שמסת האובייקט מציגה לעין, כהה יותר מהרקע שעליו הוא מוקרן..

ולבסוף, בין השימושים הנפוצים ביותר במונח אנו מוצאים את זה שמתייחס ל דמות או סוג של אדם וזה בדרך כלל קשור לנושא משקל, כי למשל, אם אדם עומד בתקני המשקל שנקבעו, או אפילו יותר מכך, מציג דמות מושלמת, הרמונית ואידיאלית, ייאמר כי אותו אדם מציג צללית דקיקה, ואילו להיפך, מי אינו מציג דמות חיננית, ייאמר שהיא מציגה חוסר צלליות ברור מאוד.