הגדרת מלאים

נכסי מניות הם סחורות המיועדות לרכישה ומכירה שמטרתן לייצר רווח כלשהו.

נכסי מניות מכונים אותם ניירות ערך השייכים לנכס הפיננסי במוסד, אשר יכולתם לשמש בפעולות מכירה מאפשרת לישות להשיג ערך בתמורה. מקרה טיפוסי של טובת חליפין הוא הסחורה שחברה מייצרת.

עבור ישות נתונה, המלאים חייבים להיות נכסים מוחשיים שבבעלותה להיסחר במהלך פעילות אותה. טובין להחלפה יכולים להיות סחורות שהחברה מייצרת, אך הם גם אחרים שנרכשים בדיוק למכירה חוזרת. טובין חילופי ניתן למצוא באמצע תהליך הייצור, בשלבים ראשוניים או אחרונים, והוא יכול להיות ממוקם באתר או במעבר.

בחברה כל נכס הוא משאב וחילופי פוטנציאל טובים במידה שיש לו תועלת כלכלית ויש לו ערך או החלפה או שימוש. הראשון מסווג כשווי מימוש נטו, ואילו השני הוא ערך שימוש כלכלי. טובת חליפין נתונה מורכבת משווי המכירה בניכוי הוצאות הפעולה הזו.

כל נכס מהווה משאב כלכלי עבור החברה, כלומר יש לו תועלת כלכלית בין אם מדובר בכסף, ניתן להמיר אותו, הם סחורות שצפויים להימכר או להשתמש בהם; מבחינה טכנית אומרים שיש להם ערך חילופי ו / או שימוש.

דוגמה לכך היא סחורה שמתוכננת למכירה חוזרת, מכיוון שיש להם ערך חליפין גבוה, אך ללא שימוש. מאידך, לרהיט וכדומה יש ערך החלפה ושימוש.

טובת שמאבדת את כל ערכה והחליפין והשימוש בה אינה עוד נכס של החברה.