הגדרת ביוסטטיסטיקה

ה ביוסטטיסטיקה האם ה יישום סטטיסטיקה בביולוגיה. מאחר שמטרות המחקר של ביולוגיה מגוונות מאוד, כגון רפואה, מדעי החקלאות, בין היתר, הרי שביו-סטטיסטיקה נאלצה להרחיב את תחומה כך שתכלול כל מודל כמותי, לא רק סטטיסטי, וניתן להשתמש בו כדי להגיב לצרכים בזמן.

במילים אחרות, ביוסטטיסטיקה מוחלת על מדעים הקשורים לחיים, כפי שכבר אמרנו, ביולוגיה, גנטיקה או רפואה, והנהלים האופייניים לסטטיסטיקה רגילה, כגון איסוף נתונים, מסקנות מהם, בין היתר, הם נוקטים ב השירות שלהם. המשימה היא להיות משויכת לשיטה המדעית על מנת להבטיח שיפור או שלמות, עם הנתונים המתקבלים, בכל תחום.

מהי סטטיסטיקה ולמה היא מיועדת?

סטטיסטיקה היא תחום שמקורו מוקדש לאיסוף וניתוח נתונים ומידע שונים הנאספים באמצעות מתודולוגיות שונות, מכיוון שמטרתה לפרש אותם באופן שיוכל לספק הסברים קונקרטיים ומנומחים על התופעות הנחקרות. בזכות עבודת הסטטיסטיקה ניתן לקבל פנורמה מסוימת בנושא וכך להיות מסוגלים להחליט על מדיניות המאפשרת שיפור ההיבטים הדורשים זאת.

איכשהו ה ביוסטטיסטיקה זה יכול להיחשב כענף מיוחד של מידע רפואי (יישום תקשורת ואינפורמטיקה לבריאות), נוסף על ידי ביואינפורמטיקה (יישום טכנולוגיית מחשב לניהול וניתוח נתונים ביולוגיים).

היתרון העיקרי של חשיבה סטטיסטית המתערבת בביולוגיה הוא שהיא לא רק פותרת אלא כוללת גם מתודולוגיה מורכבת להגיב להשערות, בנוסף לייעול שאלת ארגון מערכת המחקר, מהתכנון הכללי, תכנון הדגימה, הבקרה. של איכות המידע והצגת התוצאות.

מקורות

מקורות הביוסטטיסטיקה, כמובן בצורה אלמנטרית יותר, אך מקורם בסופו של דבר הם מהמאה ה -19 ויש להם את האחות האנגלית כמבשר. זמיר פלורנס, שבמהלך התפתחותה של מלחמת קרים דאגה להתבונן בתופעה שהצביעה על כך שהיו הרבה יותר נפגעים בבית החולים מאשר בחזית הקרב, אז החלו לאסוף מידע והסיקו שהמצב האמור נובע מכך לתנאים ההיגייניים הרעים מאוד ששררו בבתי החולים. מסקנה זו אפשרה, מכאן ואילך, לעבוד על החשיבות והצורך בהיגיינה במרכזי הבריאות. כיום זה כמעט לא מתגלה כנושא שיש לדון בו אלא צורך דחוף ואי אפשר להתעלם ממנו במרכז הבריאות. על כל האזורים להציג תנאי היגיינה קיצוניים, עובדה המושגת באמצעות ניקוי וחיטוי טובים אך גם בשיתוף פעולה של רופאים וחולים העומדים בתקנות בטיחות ההיגיינה.

יישומים עיקריים

בין היתרונות הבולטים שבהם שיתפה פעולה תחום זה הם: פיתוח תרופות חדשות, הבנה של מחלות כרוניות כמו סרטן או איידס.

בינתיים, מסתבר שהיישום של ביוסטטיסטיקה הוא בסיסי והכרחי בתחומים כמו בריאות הציבור, כולל אפידמיולוגיה, בריאות סביבתית, שירותי תזונה ובריאות, אוכלוסיות גנטיות, רפואה, אקולוגיה וביולוגיות.

בהיותנו כבר בקיצוניות ספציפית יותר לגבי יישומיה, נשתמש בכמה דוגמאות קונקרטיות מאוד כמו השתתפותה במבחן התרופות למלחמה במחלה או במצב; קביעת דרכי התפשטות המחלה, תוך התחשבות בסוגיות כמו מאפייני החולים, מצבים סביבתיים, בין החשובים ביותר; הקשר בין תמותה לשיעור הילודה; האפשרות להעריך מדיניות בריאות בתקופה מסוימת, כלומר אם היא הייתה מספקת או לא.

מכל זה שאנו מזכירים, ללא ספק, ניתן להעריך כי הגעת הביוסטטיסטיקה לאזורים אלה היוותה תגלית והזדמנות מדהימה להתקדם במיגור מחלות ומחלות הפוגעות באוכלוסיית העולם. וגם לשיפור שיטות הטיפול והאבחון, הכרת מאפייני המקומות והאנשים המאכלסים אותם.