הגדרת מאמרים

בעת הקמת חברה, אחד הצעדים שיש לנקוט הוא למסד את סוג החברה שתוקם בפני ציבור נוטריונים. מעשה משפטי זה הוא מעשה מכונן של חברה.

בין שאר הנושאים, הוא יפרט את בסיסיהם, מטרותיהם, חבריו, את הפונקציות הספציפיות שכל אחד מאלה יצטרך לבצע, את חתימותיהם המאומתות שישמשו בחשבון בבוא העת להוכיח את זהות כל המידע של החשיבות והיסוד של החברה המורכבת.

כשם שאדם בלידה נרשם באמצעות תעודת לידה, כאשר חברה מוקמת יש צורך גם לרשום את אופיה החוקי במסמך על פי חוקי כל מדינה.

תקנון ההתאגדות הוא דרישה משפטית חובה שכל סוג של ישות חייבת לעמוד בהן בעת ​​רשמיות הרשמתה.

תוכן תקנון ההתאגדות חייב לכלול את המידע הבסיסי אודות החברה או סוג החברה

ההיבט הראשון שיש לקחת בחשבון הוא שם החברה. הסכום המדויק של מלאי ההון של הישות מוגדר גם, כלומר, התרומה הכספית שניתנה על ידי כל אחד מהשותפים. מטרת החברה צריכה לפרט בפירוט את כל מה שחברה האמורה מתכוונת לבצע (חברה לא תוכל לבצע פעילות אם לא הוגדרה בעבר בין הפונקציות הראשוניות).

כפי שהגיוני, על מסמך הפרוטוקול לציין את משרדו הרשום של הישות ואת עמדות הייצוג השונות של חבריה עם חתימותיהם המתאימות.

סוגי חברות

בתוכן התקנון יש צורך גם לקבוע איזה סוג חברה או חברה הולכים להיות רשמיים.

חברה מסחרית היא אדם משפטי המתחייב לתרום תרומה מסוג כלשהו, ​​בין אם בהון, בעבודה או בידע. ניתן לסווג חברות לסעיפי המשנה הבאים: שותפויות, חברות הון או חברות מעורבות. הראשונים הם אלה שבהם ידועים כל השותפים שיוצרים אותה והמרכיב העיקרי בהם הם השותפים של הישות (השותפות הקולקטיבית והשותפות המוגבלת הפשוטה הם דוגמאות לאופציה זו).

בחברות הון, מה שרלוונטי הוא סכום התרומות של כל שותף (דוגמאות לכך יהיו החברה המוגבלת הציבורית, השותפות המוגבלת על ידי מניות או חברת המניות המשותפת הפשוטה).

באלו בעלי אופי מעורב, המטרה היא ליצור ישות שתוכל להשלים יכולת עבודה עם ערכים וכישרונות של אנשים אחרים המספקים בתמורה את ההון הדרוש (חברת האחריות המוגבלת היא המשמעותית ביותר בשיטה זו).