הגדרה של הופעה

הופעה היא הפעולה שלפיה אדם מופיע במקום, בדרך כלל בגלל שהוזמן מראש. שם העצם המקביל הוא מראה (למשל, "יש לי הופעה בפני השופט בשבוע הבא").

הופעה היא מילה בשימוש נפוץ, אם כי בדרך כלל משתמשים בה בהקשר רשמי או מנהלי. לפיכך, אם מישהו ילך לבית חבר, לא היה משתמשים במונח זה.

להופיע בבית המשפט

פעולת הצדק מלווה במינוח ספציפי והופעה היא מילה מהתחום המשפטי. כאשר בתהליך חקירה, שופט זקוק למישהו שיציג את עדותו בעניין, הוא מבקש את הופעתם של אותם אנשים שיכולים לספק מידע רלוונטי.

אם מישהו מופיע בבית המשפט, זה לא בהכרח אומר שהוא נחקר, אלא שהשתתפותו נדרשת כדי להעיד על משהו.

אם מישהו נקלע לנסיבות שעליו להתייצב בבית משפט בהליך משפטי, עליו לזכור כי הם יכולים לעשות זאת בכוחות עצמם (וזה נקרא באופן חוקי להופיע "pro se") או בסיוע עורך דין. ככלל, מומלץ כי כל הופעה בהליך משפטי תלווה בייעוץ משפטי של מומחה.

מופיעים בפרלמנט

בפרלמנטים השונים, נציגי הריבונות העממית מחויבים להופיע מדי פעם. מטרת פעולה זו היא לתת הסברים בחדר הייצוג כדי שקבוצות האופוזיציה יוכלו להעלות את החלופות או השאלות שלהן.

בשפה הפרלמנטרית מקובל מאוד שקבוצות אופוזיציה לוחצות על חברי הממשלה להתייצב ולתת את ההסברים המתאימים לגבי פעולת הממשלה.

להופיע לפני אלוהים

בדת הנוצרית קיים הרעיון של פסק דין סופי, בו אלוהים ישפוט גברים על סמך מה שעשו במהלך חייהם. בפסק הדין הסופי של הנצרות, בני האדם חייבים להופיע בפני אלוהים, אשר ישמש כבית דין וייתן לכל אחד את שלו.

קונקלוזציה

בכל אחד מההקשרים השונים שהוזכרו (משפטי, פוליטי או דתי), הופעה מרמזת כי מישהו עומד להישפט בדרך כלשהי. לכל אחת מההופעות יש את הניואנסים שלה: על השופט לעמוד על פי החוק שמכתיב, בפרלמנט יש נוהל שמסדיר את ההופעות ובפסק הדין הסופי האדם ישפט מתוך ידע אלוהי, כלומר ידיעת הכל על ידי אלוהים.