מה עונש »הגדרה ומושג

נאמר כי פעולה היא מענישה כאשר רואים שהיא ראויה להיענש כחוק. פעולות או התנהלות שניתן להעניש הם פעולות המנוגדות לחוק, וכתוצאה מכך, פעולות מסוג זה מלוות בסנקציה או בעונש המתאים להן.

התנהלות עונשית במסגרת החוקית

כאשר מישהו מתנהג בצורה לא נכונה בחיי היומיום שלו, ניתן לראות את פעולתו בדרכים שונות. לדוגמא, ניתן לסווג אותו כגנאי, לא ראוי, דחוי, לא הוגן או לא מוסרי. מצד שני, כאשר מעשה מנוגד לחוק, התואר שיש להשתמש בו הוא אחר, שעונש.

כקריטריון כללי, כדי שהתנהלות תיחשב כעונשה משפטית, עליה לעמוד בשורה של דרישות. מצד אחד, שהתנהגות כזו היא טיפוסית, כלומר נכללת במפורש בחוק. מצד שני, ההתנהגות חייבת להיות בלתי חוקית. לבסוף, האדם המבצע פעולה כזו חייב להימצא אשם על ידי בית משפט.

ישנן שלוש שיטות בסיסיות: זדוניות, אשם או מראש

התנהגות זדונית או פשע זדוני מובנים כמעשה המתבצע ביודעין כנגד נכס משפטי מוגן (שוד ורצח בכוונה תחילה הם דוגמאות לפשעים זדוניים). במילים אחרות, מעשה הוא זדוני כאשר עבירה מתבצעת באופן מתוכנן ועם ידיעה מלאה כי החוק עובר. התנהגות היא רשלנית כאשר מתבצעת רשלנות לא מכוונת (למשל, תאונת דרכים בה נהג מפר בפזיזות כלל תעבורה).

אמנם ישנה כוונה פלילית ברורה בפשע המכוון, אך בפשע האשם אין כוונה כזו. לבסוף, התנהלות טרום מכוונת היא התנהלות בה אדם פועל בזדון אך כתוצאה מפעולתו נגרם נזק משלים נוסף שלא נקבע בתחילה (למשל, באותם מקרים בהם מישהו מותקף לפגוע בו אלא כ כתוצאה מהתוקפנות, מות הקורבן מתרחש).

באופן זה, התנהלות זדונית, אשם או מראש מכוונת הם שלושת ההתנהלות העונשת הכלולות ברוב הקודים הפליליים.

כאשר מעשה מוערך באופן חוקי כמעשה שעונש, נסיבות אלה מלוות בתוצאות משפטיות מסוימות (סנקציה, שלילת חירות, אחריות אזרחית או צורות אחרות של ענישה משפטית).

צילומים: פוטוליה - אנדריי פופוב / גלינה


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found