הגדרת התפתחות

למילה פיתוח משמעויות שונות. מלכתחילה ניתן להבין זאת כתהליך של אבולוציה, שינוי וצמיחה הקשורים לאובייקט, לאדם או למצב מסוים. מצד שני, ניתן להחיל את המונח פיתוח על מצבים המשפיעים על מכלול היבטים, למשל על התפתחות אנושית של אומה. למרות המשמעויות השונות, למושג שאנו מנתחים בדרך כלל יש משמעות חיובית בשימושים השונים שלו.

התפתחות כמילה נרדפת לאבולוציה

הכל נתון לשינוי ולשינוי. אם אנו חושבים על יצור חי, קיומו נובע מתהליכים ביולוגיים. במובן זה, זרע הופך לעץ ותאים משתנים עד שהם הופכים להיות ישות מין. ישנם תחומים רבים הלומדים את האבולוציה במובן מסוים. למעשה, בביולוגיה תורת האבולוציה היא הפרדיגמה המדעית הנוכחית. מצד שני, ישנם תחומים העוסקים באבולוציה בהיבט ספציפי כלשהו (אמבריולוגיה, גאולוגיה, פסיכולוגיה אבולוציונית, בין רבים אחרים).

פיתוח אנושי

עלינו למדוד ולחשב את המצבים המשפיעים עלינו כקהילה. במובן זה, קיים מדד ההתפתחות האנושית. מדד זה מוחל על כל מדינה ויש לו גישה סטטיסטית עם שלושה עמודי יסוד: בריאות, חינוך ורמת חיים. ישנם מדדים נוספים הקשורים לאנושות (למשל, מדד העוני).

בכל הנוגע לאיתור התפתחות מדינה קיימת סיווג כללי שנקבע על ידי האו"ם מדי שנה (מדד ההתפתחות האנושית הנ"ל), הקובע את החלוקה הכללית הבאה: מדינות מפותחות, לא מפותחות ומתפתחות. בקבוצה הראשונה יש מדינות כמו ארצות הברית, שוויץ, גרמניה, צ'ילה או אוסטרליה. בקבוצה השנייה יש מדינות כמו האיטי, אריתריאה, סומליה או אפגניסטן. יש מדינות שנמצאות במצב ביניים ומתפתח (למשל קניה, תאילנד או קמבודיה).

פיתוח בר קיימא

מושג הפיתוח המיושם על הכלכלה אינו מספק את כל האנליסטים. למעשה, יש הסוברים כי הפרמטרים המקובלים המשמשים למדידת צמיחתה של אומה אינם מבטאים התפתחות כלכלית אמיתית. מסיבה זו שולב בשנים האחרונות מושג חדש, פיתוח בר-קיימא.

הרעיון של פיתוח בר קיימא מבוסס על עיקרון כללי: הצמיחה חייבת להיות הוגנת מבחינה חברתית, תואמת לאיזון סביבתי ובעלת כדאיות כלכלית. המשמעות היא שיש לחפש איזון בין המעמדות החברתיים השונים. מנקודת מבט אקולוגית, דוגל כי פעילות כלכלית חייבת להיות תואמת לשימור כדור הארץ. וכל זה חייב להיות מותאם למערכת כלכלית יצרנית ויעילה.

פיתוח בר קיימא כגישה עולמית פירושו שחייבת להיות צמיחה כלכלית וחברתית אך לא בכל מחיר, שכן עלינו לחשוב על המשאבים המוגבלים של כדור הארץ ועל הדורות הבאים.

גישות נגד התפתחות כלכלית

לאורך ההיסטוריה היו נסיבות בהן הייתה התנגדות להתפתחות כלכלית, מכיוון שהוא נחשב לאיום או לסוטה. לאורך קווים אלה, ישנן שלוש דוגמאות פרדיגמטיות:

1) עמדתו של ישוע המשיח כנגד הסוחרים הכובשים את מקדש ירושלים. עבור חלק מהאנליסטים, גישה זו של ישוע המשיח ביטאה בבירור את דחייתו את הפעילות המסחרית ואת עסקאות המטבע, ולכן העלתה ביקורת על רעיון הפיתוח הכלכלי. אסור לנו לשכוח, לעומת זאת, שבדרשת ההר ישוע המשיח מגן על ה"עוני "באמצעות האושר.

2) כאשר אוחדה המהפכה התעשייתית בבריטניה בראשית המאה התשע עשרה, קמה קבוצה שהתנגדה למכונות ולתעשייה בכלל, הלודיטים. תנועת הלודיטים ביצעה סדרה של התקפות נגד מפעלים שהחליפו את תהליכי המיכון בעבודה המסורתית.

3) קבוצות מסוימות רואות שקדמה והתפתחות כלכלית מנוגדים לחיים מאושרים ואותנטיים. ביניהם האמיש, קהילה פרוטסטנטית ממוצא גרמני שיצרה קהילות בארצות הברית ובקנדה. האיישים חיים על פי אורח החיים של המאה השבע עשרה ושמונה עשרה, מנהלים חיים פשוטים מאוד (הם לא נוהגים ברכב מנועי, לבושם שומר על סגנון אבותיהם והם מתנערים מצרכנות יתרה).

צילומים: iStock - GCShutter / mediaphotos