הגדרת פגיעה

התנאי נֵזֶק מאפשר לנו לבטא א נזק, פיזי או מוסרי, שסבלנו בכל מצב או הקשר.

נזק פיזי או מוסרי שנגרם לאירוע טבעי או מכוון כלשהו

יש לציין כי יתכן והדבר השפיע על מבנה הגוף שלנו, על סחורתנו, או כשל בכך, על מוסרנו, והופעל על ידי הטבע, כלומר, מקורו במשהו טבעי, או שבוצע בכוונה, למשל, על ידי יחיד מי עשה זאת. התגרה במשימה הברורה של פגיעה.

אם, למשל, סופת גשמים אלימה מאוד גורמת לקריסת גג ביתנו, הדבר מרמז על נזק אך נגרם על ידי פעולת הטבע, כלומר לא היה מי שגרם לו בכוונה, ואילו אם ביתנו סובל כתוצאה מכך, השכן השליך דלק והדליק את האש במכוון, אם כן, שם נתמודד עם נזק מכוון וכי ככה ניתן לדווח לצדק ולהעניש על פי התקנות הנוכחיות.

בנוסף, הנזק יכול להיות מוסרי וזה בדרך כלל מופעל על ידי צד שלישי אשר, במעשיהם ובדבריהם, משפיע על הרגשות של אחר ובסופו של דבר מעורר עצב ודיכאון עז.

נכון: תועלת שכבר לא נתפסת או העלות הנובעת מפעולה פסולה של אדם אחר

בתוך ה תחום המשפט מתברר כמונח של שימוש תכוף מאוד שכן דרכו מיועד ל הרווח שלא מתקבל עוד, או העלות שנוצרת כתוצאה מפעולה של אדם אחר, או להיפך, על ידי השמטת פעולתו, ואז, מצב כזה עשוי להיות מוצג על ידי הקורבן לצדק, ואם הוא אושר, זה יחייב את מי שגרם לנזק לפצות את הקורבן בהתאם.

החוק, כמעט בכל חוקי העולם, תומך בהצגת תביעה בבית המשפט באותם מקרים, שכפי שהזכרנו אנו נתונים לנזק וזה גורם לנו נזק פיזי או מוסרי חמור.

בדקו את רצף הנזק על מנת להשיג תיקון

זוהי חובה ותנאי ללא שוויון בכדי להשיג פיצוי בגין הנזק שנגרם, אימות מהימן בפני הרשויות הרלוונטיות כי נזק זה נגרם למעשה וללא כל ספק.

לאחר שהוכח לחלוטין בפני החוק, בית המשפט או השופט המתערב יוכלו לקבוע את צורת הפיצוי, שהיא בדרך כלל כספית, והיא ביחס לנזק שנגרם.

סכום הפיצוי נובע בדרך כלל מהראיות הקונקרטיות המוצגות ומאפשרות, לכל מקרה, לחשב את הכסף שאבד בגלל נזק זה, בעוד שבמקרים אחרים הצדק הוא שצריך לאמוד סכום זה, כזה הוא מקרה של נזקים מוסריים או נזקים פיזיים שנגרמו, למשל על ידי תביעה.

תמיד כדי לפעול כתובעים וכדי שהתביעה תתקדם לצדק, חיוני להוכיח סופית את הנזק שנגרם.

אם לא ניתן להוכיח את הנזק בראיות קשות, לא ניתן לקבל פיצוי כזה.

בינתיים, אם האדם שאחראי לנזק הוא סוכן טבע, כלומר, זה תוצאה של אסון טבעי כגון רעידת אדמה או הוריקן, בין היתר, אזי לא ניתן לנהל תביעה דרך בתי המשפט, אם כי כן, באפשרותך לבקש סיוע מהמדינה בכדי לסייע בהפחתת השפעת ההפסדים שנגרמו על ידי אותו אירוע.

סיטואציה דומה מתרחשת באותם מקרים בהם הנזקים אינם חשובים במיוחד וקורים במישור האינטימי של המשפחה, למשל.

"כשאבי נכנס לתפקידו החדש לפני כמה שבועות, לא נוכל לצאת לחופשה כפי שאנו נוהגים לעשות למועד זה; ברור שמשמעותו נזק קל לכל המשפחה שהשנה לא תוכל ליהנות מהחגים, אבל כמובן, זה משהו קל וניתן לתיקון. "

ללא דעות קדומות: השאר מישהו או משהו בטוח

כמו כן, אנו יכולים להעריך את המילה עם הישנות בביטוי של שימוש פופולרי: על אף, וזה כמו לומר להשאיר משהו או מישהו בטוח.

בין המלים הנרדפות של המילה בה אנו משתמשים לרוב אנו מוצאים את כאב, ללא ספק, הנפוץ ביותר.

בינתיים, המילה המתנגדת ישירות לזו העומדת על הפרק היא זו של לְהַשִׂיג, שמציע את ההיפך, את התועלת שניתן להשיג ממשהו.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found