הגדרת תנאי

על פי ההקשר בו משתמשים בו, המילה מַצָב יעביר שאלות שונות.

אופי הדברים או האנשים

אחד השימושים השכיחים ביותר הוא התייחסות לאופי, טבע או רכוש, של דברים או של אנשים, כגון המצב האנושי..

ה מצב אנושי להתברר כסדרה של אירועים נקבעים ביולוגית, המשותפים לרוב חיי האדם, האופן שבו בני האדם מגיבים לאירועים הנ"ל, כלומר, כיצד הם יעמדו מולם הוא מה שמייצר את המצב האנושי.

עמדה חברתית

מצד שני, המילה תנאי משמשת גם להתייחס ל תפקיד חברתי המוחזק על ידי יחיד. "מצבו הצנוע מוציא אותו ישירות מכל סוג של הזדמנות עבודה שיכולה להציב אותו במצב טוב יותר."

תנאי הכרחי למשהו שיקרה

כמו כן, מסתבר שתנאי הוא הנסיבות ההכרחיות והכרחיות ביותר שחייבות להתקיים כדי שאחר יקרה. "אני אקנה את הציוד בתנאי שאוכל לבדוק אותו לפני שאשלם עליו."

גַם, לבקשת כריתת החוזים המילה מציגה השתתפות מיוחדת וחוזרת, מכיוון שתנאי ייקרא ל תניה, כלומר לכל אחת מהנקודות המוסכמות בחוזה. "בתנאי השלישי של חוזה השכירות, מוגדר האפשרות לקיים פגישה במקום לאחר השעה 19:00."

המדינה, או אם לא מצליחים בכך, הנסיבות בהן נמצא אדם או דבר נקראת תנאי.. "חואן במצב פיזי טוב מאוד להשתתף בתחרות הביצועים הגבוהים." "למרות השימוש בו, ציוד השמע שקניתי נמצא במצב טוב מאוד."

המצב הסינוסי קווא נון הוא מצב שמתברר כחיוני, באופן שאם זה לא יקרה, דבר לא ייעשה או שייחשב כלא נעשה. "הטבילה היא תנאי שאינו מסוגל להתחתן בכנסייה."

אומרים שמשהו כן בתנאים, כשהוא שלם מוכנים או מתאימים למטרה מסוימת רצויה.

מילה נרדפת ליכולת, דרישה, לצורות

מצד שני, המושג, גם בלשון יחיד וגם בתנאי רבים שלו, משמש כמילה נרדפת ליכולות, כישורים מולדים, שיש לאנשים, ומאפשרים להם לבצע פעילויות ומעשים שונים ביעילות ובכישרון רב, כגון זה המקרה של אומנותית, אינטלקטואלית, פיזית, ללימודים, בין היתר.

אך ישנם גם תנאים שניתן להשיג באמצעות לימוד ולמידה ושאינם נולדים עם אחד.

מקובל מאוד שהמילה תנאי משמשת כמילה נרדפת לדרישה.

ישנן פעילויות או מצבים רבים אשר ידרשו למלא תנאים מסוימים כדי שאדם יוכל לעשות אותם או לגשת אליהם.

לדוגמא, אדם המעוניין לקחת הלוואה בנקאית לרכישת בית, חייב לעמוד בשורה של תנאים שהמוסד הפיננסי דורש על מנת למסור אותה. יש שכר קבוע לחודש העולה על סכום מסוים, ערבות, גבו מקדמה, בין היתר.

מצד שני, מי שמגיש מועמדות לעבודה חייב לעמוד גם בכמה תנאים שיש להוכיח על מנת לגשת למשרה זו. בין הנפוצים ביותר: מיומנויות מחשב, שפות, מראה טוב וכמובן ידע ספציפי הנובע מסוג העבודה שאותה יש לפתח.

ושאר השימושים הם כמילה נרדפת למצב או צורות הטבועות או מקושרות למשימה או לפעילות.

בואו נחזור לתחום העבודה, כמעט כל פעילויות העבודה כפופות למשתנים מסוימים ושונים המכונים תנאים.

בין החשובים והמודגשים הם בטיחות והיגיינה וכלכלית.

בתוך השנייה עלינו להזכיר את המשכורת, תוספותיו, שעות נוספות וכל נושא אחר המשפיע על הכנסת העובד.

ובנוגע לבטיחות והיגיינה, בשנים האחרונות הוטלה סדרה של מדיניות ותקנות שמטרתן להציע בדיוק ערבויות לעובדים מבחינת שמירת בריאותם.