הגדרת דייר

אדם טבעי או חוקי השוכר נכס או שירות אישי

המושג דייר משמש בשפה שלנו כדי לייעד את אותו אדם טבעי או משפטי, כמו חברה, שלוקח משהו בחכירה, כלומר, שמשכיר משהו. ליסינג הוא מה שמכונה בשכירות העממית שכירות בתרבות שלנו. אז, הדייר הוא אחד שמשכיר משהו, בדרך כלל בית, אדמה או שירות, בין הדברים הנפוצים ביותר שניתן להשכיר. על מנת ליהנות בפועל מאותו נכס שהוא שוכר, שהוא שוכר, על השוכר לשלם סכום כסף אשר בדרך כלל נקבע על ידי הבעלים או מנהל אותו.

חוזה לקביעת זכויות וחובות של הצדדים

הקצאה זו של השימוש הזמני בדברים או בשכירות תפורט ותקבע באופן חוקי באמצעות מה שמכונה חוזה חכירה, שהוא חוזה כמו כל אחר בו אחד הצדדים המתערבים, המשכיר, מחויב להעביר באופן זמני את השימוש וההנאה מדבר מטלטלין או בלתי-נייד לצד השני, השוכר, אשר בתורו יהיה מחויב לשלם עבור אותו שימוש, כאמור לעיל..

התשלום עשוי להיות מורכב מסכום מזומן ששולם בכל פעם או ניתן לקבוע סכום תקופתי, למשל חודשי, או להחליף את הכסף בייצור כלשהו, ​​למשל אם שוכר שדה, שלם למשכיר עם מה השדה מייצר בעיקר, כמו פירות, דגנים, בין היתר. אז אני משלם במזומן קשה, או בתבלינים, כפי שנאמר ברבים.

צורות חכירה

ניתן להציג חוזה שכירות בדרכים הבאות ...ליסינג דברים (בעל הדירה דורש תשלום מהדייר עבור השימוש או ההנאה מדברים או סחורות מסוימים השייכים לו), השכרת שירותים (המשכיר מחייב את השוכר לספק שירותים מסוימים תמורת תשלום), ליסינג של עבודות (אדם אחד מסכים לאחר לבצע עבודות מסוימות תמורת תשלום).

חוזה השכירות הוא מערכת יחסים שתחייב את שני הצדדים קיום חובות מסוימות וגם הנאה מזכויות מסוימות.

התחייבויות בסיסיות ... שלם במועד

במקרה הנוגע אלינו, שהוא של הדייר, עליו לעמוד בהתחייבויות שונות ... לספק את תשלום דמי השכירות במועד, כפי שסוכם קודם לכן, כלומר הוא לא יוכל בשום דרך התעלם מתנאי בסיסי וחשוב מאוד מכיוון שהוא יישא באשמתו העיקרית של מערכת יחסים זו ועל כך הוא יכול להיות נתבע בבית המשפט.

להגיב על שבירות

מאידך, עליו לענות על אותם נזקים שנגרמו כנגד הדבר המושכר בזמן שהקשר נמשך, כלומר אם השוכר יגרום נזק כלשהו לרכוש, ישבור קיר, בין היתר, עליו לקחת אחריות על סידורו והשבתו. הנכס לבעל הבית שהוסדר ועוד הרבה אם הוא יונח כתנאי בחוזה שנחתם במועד.

השתמש בנכס המדובר על פי השימוש המוסכם

עליכם להשתמש בדבר המושכר, למשל דירה, על פי אופייה והשימוש המוסכם יינתן לה, מכיוון שאם נקבע בחוזה כי היא תשמש כבית, הדייר לא יוכל להשתמש כמשרד למכור תשומות או מוצרים שהוא מייצר. במקרה זה, לא רק שחסר לך התנאי שנקבע בחוזה, אלא שתיתכן גם בעיה משפטית עם המדינה על אי הכרזת עסק בחלל המיועד לדיור.

מלא את התשלום המוסכם

ומה שכבר הזכרנו, עליכם לעמוד בתשלום דמי השכירות מהיום הראשון בו אתם מקבלים את החכירה, גם אם החוזה נחתם בעבר; יש לשלם את דמי השכירות במקום שנקבע ואם לא, יש לשלם במקום בו שוכן הדייר. אם התשלום לא יבוצע במועד, הדייר בוודאי יצטרך לשלם ריבית ברירת מחדל שתמיד קבועה בחוזה השכירות.

זכות לא לשלם אם לא כובדו תנאי החוזה

ישנן חובות רבות, אך ישנן גם זכויות עבור הדייר ואחת החשובות היא שאם הדייר ימנע משימוש בבית המושכר עקב כוח עליון, תהיה לו הזכות שלא לשלם את שכר הדירה עד שהוא נפתר. הלא נוח. מכיוון שאם מסדרים לפי חוזה יש לכבד את ההנאה בצורה מסוימת, ואם היא לא תתגשם בצורה כזו, לדייר תהיה הזכות לדרוש לכבד אותו ואם אין תגובה, לא לשלם עד שה המצב מוסדר.