הגדרת הטבלה הסינופטית

טבלה סינפטית היא סיכום סכמטי של רעיון, טקסט, מסמך ואפילו כיתת מורה.

סיכום סכמטי וגרפי של נושא, טקסט או עבודה החושפים את הרעיון האלמנטרי ומאפשר ביסוס הקשר עם תכנים אחרים

היתרון העיקרי בכך שהוא מאפשר דמיינו את מבנה וארגון התוכן הנחשף בטקסט מסוים, בצורה מקוצרת וקונקרטית מכיוון שהוא חושף את היסודי והחשוב ביותר ממה שהטקסט מבטא, וגם מציע לנו קשר גלוי בין התכנים החשופים.

יישומים עיקריים ואיך הוא מיוצר

משאב זה משמש במיוחד בהוראת החיים האקדמיים מאחר והוא משמש את התלמידים לחקר הנושאים הנחשפים בכיתה וכך להקל על המשימה ולהצליח לעבור את הבחינות, אך הוא משמש גם את המורים להסבר ל הסטודנטים תלמידי תכני הלימודים מכיוון שהתכנית הגרפית והתייחסותית שלה מאוד רלוונטית ויעילה להפנמת מושגים ורעיונות.

בדרך כלל משתמשים בו גם לבקשת תחום העבודה, במיוחד כשמדובר בהסבר על פרויקטים בפגישה או באסיפה.

ניתן לפרט אותו בעזרת אלמנטים וסמלים גרפיים שונים כגון סוגריים, חצים, סוגריים ({}), דיאגרמות , בין היתר, או אם לא מצליחים בכך, השתמש בסדרה של עמודות ושורות דרך שולחנות.

בינתיים, תַקצִיר זהו סיכום הרעיונות העיקריים של טקסט המוצג בצורה אנליטית ומאורגן באופן שהמבנה הפנימי שלו ניכר.

הטבלה הסינופטית ממלאת בעצם שתי מטרות מאוד ספציפיות, מצד אחד, ה קביעת המרכיבים המהותיים של הטקסט הנדון ומצד שני ה ייצוג סכמטי של היחסים שנוצרו בין תכנים אלה.

כדי להכין ציור מסוג זה עלינו בשלב ראשון לקבוע רעיונות עיקריים לכן, לצורך ביצוע שלב זה, ניתן להשתמש בטכניקות להכנת סיכומים הרלוונטיים ביותר בעינינו. מומלץ קודם כל לקרוא את התוכן לסיכום ולאחר סיום הטקסט, קראו מחדש את הטקסט אך הוסיפו את פעולת ההדגשה, והדגישו את הרעיונות המרכזיים שלימים יהיו לעזר רב להכנת הטבלה.

קריאה זו, הדגשת רעיונות מפתח וסיכום היא המפתח להכנת הטבלה הסינופטית.

לאחר מכן, יהיה עלינו להתייחס לאותם מרכיבים חיוניים בטקסט באופן שניתן יהיה לארגן אותם, ואילו ביחס לאלה יהיה צורך לזהות את מידת הכלליות וברגע שצעד זה יבוצע, נמשיך לפתח את התוכנית שתשקף את היחסים הנ"ל של האלמנטים.

הודות לטכנולוגיות חדשות, פותחו תוכניות שמאפשרות הכנת תמונות אלה, ומעבר לתרומה שהן מביאות לנו, שהיא טובה מאוד, עלינו לומר שאף אחת מהן לא תחליף את הבנת הקורא ואת יכולת הסינתזה ש הוא מראה וכי רק האינטלקט שלו מספק אותם.

הצורה של רוב הטבלאות הסינופטיות היא בצורה של דיאגרמה היררכית בה מושגים ותוכן כפופים.

תמיד יהיה צורך לזהות את הנושא העיקרי בטקסט ואת נושאי המשנה השונים העולים מהחשוב ביותר. בינתיים, אם נושאים מינוריים אחרים עולים מתוך נושאי המשנה, זה צריך לבוא לידי ביטוי.

בדרך כלל הם מסודרים בצורה אופקית, כאשר הנושאים החשובים ביותר נמצאים בצד שמאל ונושאי המשנה ממוקמים בצד ימין.

ואם תבחר בתרשים אנכי, הנושאים הרלוונטיים ביותר יוצבו בחלק העליון והנושאים הקטנים בחלק התחתון.

שיקולים נוספים שיש לקחת בחשבון הם: אל תכלול את הרעיונות שלך, רק את נקודות השיא של הטקסט בצורה קצרה ותמציתית; לציין את המושגים המרכזיים באופן מסודר ושיטתי; מייצגים באמצעות דיאגרמות את הקשרים שנוצרו; לעבור מהכלל לפרטי והכתוביות צריכות להיעשות ממשפטים קצרים, ברורים ומשמעותיים.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found