הגדרת לוגריתם

לבקשת המשרד מתמטיקה, א לוֹגָרִיתְם האם הוא מעריך אליו יש צורך להעלות לכמות חיובית מסוימת כך שמספר מסוים יתקבל. זה ידוע גם בתור הפונקציה ההפוכה של הפונקציה האקספוננציאלית.

בינתיים קוראים לזה לוֹגָרִיתְם לפעולה המתמטית שבאמצעותה, מתן מספר כתוצאה ובסיס העצמה, יהיה צורך למצוא את המעריך אליו יצטרך להעלות את הבסיס על מנת להשיג את התוצאה האמורה.

כמו בתוספת וריבוי שיש להם פעולות הפוכות, חלוקה וחיסור הפוכות, לוגריתמציה כוללת אקספוננציה כפונקציה הפוכה.

דוגמה: 10 (2) = 100, הלוגריתם של 100 בבסיס 10 יהיה 2 והוא ייכתב באופן הבא: log10 100 = 2.

שיטת חישוב זו באמצעות מה שמכונה לוגריתמים מונעה על ידי ג'ון נאפייר בתחילת המאה השבע עשרה.

השיטה הלוגריתמית לא רק תרמה לקידום המדע אלא גם הפכה לכלי בסיסי בתחום האסטרונומיה בכך שהפכה את החישובים לפשוטים מאוד למורכבים.

לוגריתמים שימשו רבות בגיאודזיה, בכמה ענפים של מתמטיקה שימושית ובניווט ימי כאשר מחשבונים ומחשבים עדיין לא היו העובדה הקונקרטית שהם היום.