הגדרת כתיבה

א כתוב הוא מכתב, מסמך או כל נייר בכתב יד, הקלדה או מודפס אחר. באמצעות הכתיבה נודע לנו על עמדתו בנוגע למכירת החברה.

איכשהו הכתיבה היא ה עדות מהותית שקיימת אודות עובדה או מעשה שבוצעו במהלך מימוש תפקידם על ידי מוסדות, אנשים משפטיים, אנשים טבעיים, אנשים פרטיים או אנשים ציבוריים ואשר יוקלטו לנצח במדיום כגון נייר, צילומים, דיסקים מגנטיים סרטונים, בין היתר.

באופן מסורתי, אותם כתבים העוסקים בכישורים ובפעילויות הנובעים ממוסדות או ארגונים ציבוריים ומבוצעים ברציפות לאורך זמן, הם בעלי אופי סדרתי וייקראו סדרה תיעודית, כזה הוא המקרה של פרוטוקולים, התכתבויות, ספרי חשבונאות, בין היתר.

בינתיים, מאז הגעת המחשב, המונח קובץ הוקם בשפה משותפת כדי למנות במדויק את אותם כתבים שנעשים באמצעות תוכנות מחשב. לקובץ או לכתיבה יינתן שם שקשור בדרך כלל לתוכנו והוא יישמר בספריה או בתיקיה הממוקמים על יחידת האחסון כך שכאשר יש צורך להתייעץ איתו, ניתן לעשות זאת בקלות ובאופן מיידי. אפשר גם לערוך אותו, לשנות אותו וגם כאשר כבר לא משתמשים בו למחיקתו.

מצד שני, המונח הכתוב משמש גם לייעוד ה- יצירה מדעית או ספרותית. למורשת שלו אין ספור כתבים, כולם מיוצרים בחיים.

ומצד שלו, הביטוי כתוב מתייחס לכך המידע שיועבר או הועבר התממש בכתיבה או באמצעות טקסט. כדי לבטל את כרטיס האשראי עלי לשלוח מכתב חתום עם הסבר על הסיבות.