הגדרת ייעור מחדש

ייעור מחדש של היערות הוא הפעולה שבאמצעותה מאוכלס שטח מחדש בעצים. מטרתו היא סביבתית, מכיוון שאסור לשכוח שמסת היער חיונית לחמצן שאנו נושמים, מווסתת את האקלים ומהווה את בית הגידול הטבעי של מיני צמחים ובעלי חיים.

אם אנו מדברים על יער מחדש, יש לקחת בחשבון כי בעבר הייתה תופעה הפוכה, כריתת יערות, כלומר הרס יער.

במטרה לחזור אחורה בזמן

באופן כללי, ייעור מחדש הוא ניסיון לשחזר שטח טבעי שנהרס בגלל גורמים שונים (תיעוש, יצירת מרחבים המוקדשים לחקלאות ולבעלי חיים, תשתיות חדשות, הצורך בדיור, שריפות ועוד ועוד).

המאבק הקבוע להגנת יערות העולם

הרס מיליוני דונם של יערות ברחבי העולם שימש ליצירת שגשוג ועושר. עם זאת, יש הסוברים כי התקדמות זו ניכרת, שכן היעלמות היער גרמה ליותר חסרונות מאשר יתרונות. מול אסון ההרס, כמה קבוצות סביבתיות עובדות על שני קווי פעולה: ייעור מחדש ושימור יער.

שיקולים טכניים

נטיעת עצים מתבצעת בימים אלה באמצעות תוכניות ייערור לאומיות מחדש ויוזמות של קבוצות סביבתיות או כמה קהילות המתקשות לשחזר את המרחבים הטבעיים שלהן. כדי שתהליך זה יצליח, יש לקחת בחשבון סדרה של היבטים טכניים: מאפייני האדמה (במיוחד עומקה ומרקמה), השכבה העשבונית או שחיקת אדמה. נושא נוסף שיש להעריך הוא מיני העצים המתאימים ביותר ליערות יעילים מחדש, במיוחד התאמתו לתנאי האקלים של כל אזור.

משימה מסודרת להשגת התוצאות הטובות ביותר

באסטרטגיה של יערות מחדש, יש צורך גם לארגן מערכת משתלות יער, המקום בו נזרעים הזרעים עם החומרים המזינים המתאימים ביותר ובתנאים הטובים ביותר. מצד שני, יש צורך ליצור תשתית בסיסית ביחס לסדרת היבטים טכניים במשתלות: מערכת השקיה, חממה, בית צל להגנה על הצמחים מפני החום בקיץ, מערכת לשימור זרעים ו הליך לשמירה על אדמת המשתלה, המכונה גם מצע.

לבסוף, כצעד מקדים לחידוש הייעול המובהק, מתבצע ניקוי האדמה, המשולב עם שימוש בקוטלי עשבים להדברת עשבים שוטים, כמו גם פיתוח חלקת אדמה (או מסגרת מטע) שתביא תלוי במאפייניו.