הגדרת הודעה

על פי השימוש בה, המונח הודעה יכול להתייחס לנושאים שונים. באופן כללי, הודעה מתייחסת לאותה הודעה או לחדשות שעל אדם למסור לאחר או לכזו המיועדת לקהל רחב בהרבה ויכולה להתייחס לכל סיטואציה שניתן להעביר.. כמעט תמיד, אם זה המקרה האחרון, תקשורת ההמונים תישא את ההודעה הנדונה. דוגמה לסוגי הודעות המוניות אלו יכולה להיות כאשר חברת ספקי מים מעלה הודעה בעיתון על מנת להודיע ​​ללקוחותיה כי בפרק הזמן שיצוין בתוכן העיתון לא תהיה אספקת מים זורמים. מצד שני, סימנים ואותות שיש בעניין האקלים, למשל, גם הם נקובים עם מונח האזהרה. כלומר, הרוח הדרומית החלה לנשוב בעוצמה רבה, כך שמצב כזה הוא אזהרה שמגיעה סערה חזקה.

כמו כן, כאשר ברצונך לתת חשבון לחשבון אזהרה או עצה שמישהו נשפך על נושא מסוים מכיוון שהוא מומחה בנושא או סתם משום שיש לו יותר ניסיון בנושא הנדון, זה בדרך כלל נדון גם מבחינת הודעה.

כמו כן, המילה אזהרה משמשת בתדירות גבוהה כ- שם נרדף למונחים זהירות, טיפול והודעה.

מצד שני, בכמה מדינות דוברות ספרדית, לעתים קרובות משתמשים בטווח ההתראה פרסומת שנפלטים כל כך הרבה על ידי הטלוויזיה, על ידי הרדיו או שהם מתפרסמים בעיתונים ובמגזינים.

בינתיים, למונח ההודעה יש היסטוריה ארוכה של שימוש מאז זה היה משמש לעתים קרובות מאוד במאה השבע עשרה כדי להתייחס לדיווחים ולגזינים בכתב יד שהסופרים הפיקו בבית המשפט ושנשלחו אז לאציל כלשהו שהיה מרוחק מבית המשפט. וכי הייתה להם המטרה ליידע אותו על כל מה שקרה בזה.