הגדרת יזמות

בשפתנו המונח של יזמות לייעד אותו עסק שאדם מבצע ומנהל באמצעים ובמאמצים שלו ובזכותו, ליתרונות הכלכליים שמדווח לו שהוא נשמרבמילים אחרות, מי שמקדם רעיון או מיזם לא ימצא את עצמו עובד במערכת יחסים תלותית אלא יהיה הבעלים של המסחר או העסק שלו, ובנוסף להשקיע את המשאבים שלו, ייקח על עצמו את העלויות וההכנסות הכוללות זה.

באופן כללי, יזמות מתעוררת כפרויקט אישי שמייחסים לו מאמצים לפתח אותו ופעמים רבות זה כרוך בדרך כלל גם בהימנעות ממכשולים וקשיים להביאו לפועל.

אז בתחום העסקי הרעיון הזה נשמע הכי חזק.

בינתיים, הפרט המתפתח במפעל הנ"ל מכונה בפי העם יזם.

למרות שיזמות היו תכונה מתמדת לאורך ההיסטוריה של האנושות, יש לציין כי בתקופה האחרונה וגם בתרחישים של משברים כלכליים הם מוצגים לרוב, מכיוון שהם מופיעים באופק הכלכלי המדוכא כמוצא לשתיה למי ש איבדו את מקום עבודתם, למשל, ובכך יצרו עסק משלהם והשבתו את ההכנסות שאבדו עקב אבטלה.

אך היזהר, יזמות אינה מתאימה לכולם מאחר ואלה שלומדים את הנושא קבעו כי כדי להיות יזם, אין זה מספיק עם הצורך או הרצון אלא כי נדרשת סדרה של איכויות ויכולות כדי להצליח לשפר אותה בהצלחה. הוא המקרה של: דינמיות, גמישות, כוח, כושר המצאה, קלות הסתגלות לתרחישים חדשים, יכולת עבודה ויצירתיות, בין החשובים ביותר.

המאפיינים הנ"ל חיוניים, במיוחד כדי להתגבר על קו המותניים והעוצמה על המכשולים המופיעים באופן קבוע במיזמים. במילים אחרות, התחייבות ללא סיבוכים היא כמעט בלתי אפשרית ולכן היא מיועדת לאנשים שאין להם גירוד כאשר הם מתמודדים עם תרחישים קשים.

מצד שני, איננו יכולים להתעלם מכך שמיזמים מצליחים הם בדרך כלל כאלה שיש להם מכסה גבוהה של יצירתיות, כלומר, הם מציעים נושאים מועטים או לא מנוצלים ישירות, ולעניין זה הם מצליחים מיד.