הגדרה של שונה

המונח שונה הוא פועל המשמש לייעוד סוג של פעולה שיכולה לכלול שלושה דברים שונים, המשמשים באופן קבוע פחות או יותר בהתאם להיקף ולנסיבות בהן הם מתרחשים. השימוש הראשון שניתן למילה שונה הוא שימוש המתייחס למעשה שלא להסכים על משהו עם מישהו. שנית, אחד יכול להיות שונה במובן של הבחנה כשנאמר, למשל, שתוצאה אחת שונה מהשנייה, כלומר שהיא מובחנת. לבסוף, להבדיל יכול להיות גם עיכוב או עיכוב של משהו.

השימוש העיקרי שניתן במילה שונה הוא כאשר נאמר שמשהו או מישהו שונה מדבר אחר או מאדם אחר בסוג כלשהו של אלמנט או אמירה. לפיכך, נהוג לומר שמישהו שונה מאחר מבחינת דעה או רעיונות. מובן תמיד ששוני מהווה אינדיקציה טובה לדו-קיום דמוקרטי בחברה, שכן ההנחה היא כי השונות תמיד מרמזת על כבוד וסובלנות לדרכים שונות להסתכל על החיים או להבין מצבים שונים שנתקלים בהם.

פעולת הדחייה נפוצה גם כאשר מתייחסים לתוצאות שהתקבלו מניסויים שונים. לפיכך, תוצאה יכולה להיות שונה או להיות מובחנת מהאחרת על ידי הצגת אלמנטים או מאפיינים חיוניים שונים: למשל, אדם אחד מגיב באופן שונה מאחר לאותו גירוי, מה שאומר שהתוצאות שונות. דבר זה נפוץ, למשל כאשר מבצעים תרגיל מתמטי ושני אנשים, המבצעים את אותו התהליך, משיגים תוצאות שונות.

לבסוף, המונח דחייה הוא שם נרדף למונח עיכוב, כמו כאשר החלטה או דעה על משהו מתעכבים או נדחים למועד מאוחר יותר.