הגדרה של משפחה לקסיקלית

לימוד השפה מכסה תחומים מגוונים מאוד: תחביר, אטימולוגיה או סמנטיקה. בפוסט זה אנו מתמקדים בנושא הסמנטי של השפה, כלומר במשמעות של מילים.

ישנם שלושה מושגים סמנטיים המועילים מאוד: השדה המילוני, השדה הסמנטי והמשפחה המילונית. המושג שדה לקסיקלי מתייחס לסדרת מילים שיש ביניהם מערכת יחסים מסיבה כלשהי, למשל מכיוון שהם מתייחסים לאותו נושא (ולכן בתחום הלקסיקלי של הכדורגל נוכל לדבר על חלוץ, מגן, קשר או ניקוד, מכיוון שכל המונחים הללו חולקים את אותו ההיקף, אם כי מדובר במילים בעלות אופי שונה).

אנו מדברים על שדה סמנטי כאשר סדרת מילים כלולה באותו תוכן סמנטי (למשל, כסא, כורסה או ספה שייכים לתחום הסמנטי של המונח רהיטים). אנו מבינים את המשפחה המילונית כמכלול מילים שמקורן באותה מילה פרימיטיבית, כלומר לכולן יש את אותו לקסמה או שורש של מילה.

כמה דוגמאות למשפחה מילונית

המילה class משמשת כ לקסמה או שורש וממנה אני יכול ליצור מילים אחרות מאותה משפחה: סיווג, לא ניתן לסווג, לסווג, לסווג וכו '.

בעזרת לחם השורש נוכל ליצור מילים כמו אופה, לחם או סלסלת לחם. המילה קר מאפשרת לנו לבטא אחרים: קור, קר או מקרר. עם המונח שוק אנו יוצרים מילים כמו סחורה, שוק פשפשים או שוק קטן. המונח ים הוא די סקרן, מכיוון שמשפחתו הלקסיקלית נרחבת למדי (ימאי, גל גאות, ימי, נפיחות, גאות, נחתים, גאות, צולל וכדומה ארוכה).

הדוגמה של המילה ים מאפשרת לנו לזכור שמונחים מאותה משפחה לקסיקלית יכולים לשמש בהקשרים שונים מאוד (מחלת ים קשורה למצב הבריאות וצלילה היא פעילות ספורטיבית). יש לזכור ששתי מילים יכולות להיות דומות מאוד אך לא מאותה משפחה מילונית (נתון וקוביות הן מילים הומניות, אך הן אינן חולקות את אותה משפחה מילונית, מכיוון שהראשונה היא חלקו של הפועל שייתן והשנייה היא יצירה המשמשת לנגינה ולכן אינה חולקת את אותו המקור).

הדוגמאות שהוזכרו מעבירות את אותה מסקנה, כלומר, כי המשפחה המילונית של מילה מורכבת מאותם מונחים בעלי מאפייני איות זהים (מתנה ומתנה כתובים שניהם עם g) ומקורם סמנטי זהה. הרלוונטית מבין המילים מאותה משפחה לקסיקלית היא עובדת שיתוף אותו שורש (שמש, שטוף שמש, ידני, ידני, ידני). מעריכים אפוא שבמילים שונות מאותה משפחה לקסיקלית יש חלק מהם שאינו משתנה (השורש) וחלק אחר שמשתנה (המין, המספר, המגדילים, הקטנטנים או הקידומות. וסיומות נלוות).

תמונות: iStock - מטען / גרלטה