הגדרת פלואיוויל

המונח פלוביאל מתייחס לכל מה שקשור לנהרות או קשור להם.

בינתיים, המילה פלואוויאלית נראית מקושרת למושגים אחרים שיש להם הרבה קשר לנהרות. מצד אחד אנו מוצאים את דינמיקת נהר אשר מייעד את התהליך בו פעולת הנהרות משנה לא רק את ההקלה היבשתית אלא גם את תוואי הנהר המדובר. תפיסה זו קשורה קשר הדוק לחקר המים היבשתיים.

מצד שני, גם קשר הדוק לנהרות ולסוף הנהר, המושג משטר הנהר המשמש להתייחס להתנהגות זרימת המים הממוצעת המובלת על ידי נהר בכל חודש לאורך כל השנה. המספר הסופי יהיה תלוי בכמה נושאים כמו: כמות הגשמים שירדה, טמפרטורת האגן, הקלה על האזור המדובר, הגיאולוגיה, הצמחייה והשפעת הפעילות האנושית באזור.

ולבסוף מושג נוסף שקשור קשר הדוק למילה פלואוויאלית ולכן לנושא הנהרות הוא של הובלת נהרמכיוון שבאופן זה אחת הצורות העתיקות ביותר של העברת נוסעים, מטען, בין היתר, שימשה כבר בתקופת הניאוליתית והיא בעצם מורכבת מביצוע ההעברה באמצעות מי נהר ועם סירה כ אמצעי לשם כך.