הגדרת יועץ

תקופת היועץ מיועדת לאותו אדם אשר כפעילות מקצועית אחראי על ייעוץ ומתן ייעוץ לאנשים מסוימים המתמודדים עם נסיבות מסוימות, רצוי בנושאי תדמית, ממשלה, פיננסים, פוליטיקה, מדע, ועוד..

על פי בקשת מימון, היועץ הפיננסי יהיה איש המקצוע שאחראי על גילוי צרכיו הכספיים של לקוחו, בניתוח מספר מסוים של סוגיות בעבר, בהווה ובעתיד, תוך התחשבות בגילו, בנכסיו הזמינים, בשיעור המס. , מצב משפחתי ומקצועי. לאחר ניתוח כל המשתנים הללו, היועץ יספק ללקוח שלו סדרה של חלופות והמלצות השקעה המתאימות לכל אלה שניתחו, כמובן, לא כדי לגרום לכל סוג של נסיגה כלכלית עתידית ומעל לכל לדווח על סוג כלשהו תועלת עם אלה.

מעל לכל, יחסי היועץ-לקוח חייבים להיות מבוססים על אמון הדדי וקרוב, אחרת שום דבר טוב לא יכול לנבוע מכך. על היועץ לדאוג לאינטרסים של הלקוח שלו כאילו הם שלו וכמובן, תמיד לחשוב בטווח הארוך, נוטה לטפח את סוג היחסים.