הגדרה של גזענות

גזענות ידועה בתור אותה דוקטרינה המעלה את עליונותו של הגזע של עצמו על פני אחרים, רק על סמך מאפיינים ביולוגיים.

גזענות איננה אלא אחת מצורות האפליה הרבות שאנשים יכולים להיתקל בהן ולהתמודד איתן, במיוחד המונעות על ידי נושאים גזעיים כגון גוון עור או מאפיינים גופניים אחרים, כגון גובה, מבנה פיזי, ובין היתר, וחלקם נחשבים עדיפים על פני אחרים.

המטרה או המטרה העיקרית של הגזענות תהיה ביטול זכויות האדם של מי שמופלה. הדוקטרינה הנ"ל החלה באירופה במאה ה -19, כדי להצדיק את עליונותו של גזע לבן כביכול על שאר האנושות.

מצד שני, גזענות, בין אם בגלוי ובין אם היא מצועפת, מציעה סדר היררכי בקרב קבוצות אתניות המשמש להצדיק את הפריבילגיות או היתרונות שזוכה לקבוצה הדומיננטית.

הרעיון של גזענות הוא מודרני יחסית, שכן התחיל להיות לו ביטויים ראשונים, הן באירופה והן במושבות הספרדיות באמריקה, בימי הביניים.

באופן מסורתי, גזענות נקשרה באופן הדוק לפשעים הקשים ביותר שנעשו נגד האנושות, כמו רצח עם, עבדות, עבדות, קולוניאליזם, בין היתר, וזה בגלל מצב כזה שבימינו הוא מחשיב אותו כאחד מ העלבונות הבזויים ביותר נגד כבוד האדם והפרה ברורה מאוד של זכויות האדם של האנשים. בנוסף לגינוי הבינלאומי שהביעו כמה ארגונים בינלאומיים כמו האו"ם, ישנם חוקים העונשים את הגזענות בעונשים חמורים.

מצד שני, גזענות נקראת גם הרגשת דחייה כלפי גזעים אחרים..

במטרה להילחם בכל התפשטות גזענית, אומץ האו"ם (האו"ם), שאומץ בשנת 1965, על האמנה הבינלאומית לחיסול כל האפליה על רקע גזעני וקבעה מאז 21 במרץ כאינטרנציונל לביטול אפליה על רקע גזעני..