הגדרה לא טיפוסית

נאמר שמשהו או מישהו הם לא טיפוסיים כאשר הם אינם משתלבים בסוג או מודל שנקבע מראש, כלומר כאשר משהו או מישהו שונה, שונה, מיוחד או שאינו שווה לממוצע. הלא טיפוסי תמיד יימלט מהמשותף. לדוגמא, מונחים אלה משמשים גם כמילים נרדפות למושג זה.

כאשר המונח מוחל על דברים, יכול להיות שהאובייקט המדובר אינו טיפוסי בשל עיצובו, טעמו, מרקמו, הארומה, הפונקציה, כלומר, חלק מהמאפיינים הללו מבדילים אותו מהשאר ומדגישים אותו, פעמים רבות ורואה את זה כמיוחד ובלתי אפשרי להתבלבל, או להשוות אותו לשאר.

עכשיו, עלינו לומר שמה שאינו טיפוסי יכול להיות בעל קונוטציה שלילית וגם חיובית, תלוי מי מסתכל על זה. מסיבה זו ראוי גם לומר כי סובייקטיביות תיכנס לשחק בקביעת הלא טיפוסי.

מבט חיובי ושלילי כאחד

אם יחיד מתנהג בצורה לא צפויה, לא טיפוסית, בהקשר בו אותה התנהגות אינה מתקבלת על ידי הרוב, כמובן, הוא יסתכל בשאט נפש ולא יתקבל בשום צורה שהיא.

זה קורה בדרך כלל בהגדרות פורמליות מאוד שבהן בעצם לא מתקבלת פלט מהפרוטוקולים או מהקביעה המוגדרת מראש.

בינתיים, בתחומים אחרים, כמו בעולם האמנותי, האקלים שנושם הוא חופשי ורגוע יותר ואז מתקבלות התנהגויות או הצעות רבות שיוצאות מהרגיל ושמאופיינות בדיוק בעבירה שלהם ובשוני ביחס ל מנוחה. זו ההון הגדול שלהם, הדבר הלא טיפוסי שהם מציעים.

מצד שני ולהמשיך בדוגמאות, בעולם הדוגמנות, כאשר קם מודל שאינו תואם את המדדים המסורתיים 90-60-90, או לא מגיע למה שנחשב לגובה מקובל ללבוש בגדים על בין חלופות אחרות, אך להיפך, היא חורגת מאותה מידה במקרה של גודל או שיש לה גובה שאינו עולה על מטר וחצי, אך למרות כל אחד מהמצבים הללו הדגם המדובר זוכה להצלחה ניכרת, וזוכה ללא הפסקה הצעות להשתתף במסעות פרסום ובמצעדים, מצב כזה במסגרת זו ייחשב לא טיפוסי.

מצד שני, כשילד בן ארבע מנגן בפסנתר ברמה של הופעה מקצועית כבר בוגרת ולקח לו שנים להגיע לרמת השלמות הזו, גם השאלה הנ"ל תיחשב לא טיפוסית.

גם כאשר למטופל יש מצב שאינו מאופיין בפרמטרים שנקבעו עבורו, הוא ייקרא לא טיפוסי.

חוק: כלל שאינו תואם את החוק

בינתיים, לבקשת חוק פלילי כל אלה ייקראו לא טיפוסיים פעולות שאינן נאותות או בהתאם לחוק הפלילי שנקבע ועל כן מתברר כי הם נענשים במסגרת החוק.

פסיכולוגיה: זה שאינו מבוסס על מודל

ומנקודת המבט של הפסיכולוגיה נדבר על משהו לא טיפוסי כאשר הוא לא נמצא על סמך מודל או סוג.

באופן מסורתי, עובדות, סיטואציות, אירועים ואנשים לא טיפוסיים נוטים לעורר עניין רב בקרב אנשים, שאוהבים לראות, לדעת ולשמוע על סיפורים אלה השונים מהרגיל והנוכחי; לכן הם מתגלים כתוכן קבוע בתקשורת המשקף אותם בגלל העניין הזה שהם מחזיקים בו.

המושג שמתנגד הוא זה של טיפוסי, שיתייחס לכל מה שמאפיין או מייצג סוג או מודל.

"למריו יש התנהגות אופיינית של גבר קנאי, הוא מתקשר לחברתו כל כמה זמן כדי לבדוק היכן היא נמצאת."