הגדרת חריצות

מהירות, זריזות ויעילות בהן מתבצעת משימה או פעילות

נכון לעכשיו אנו משתמשים במושג החריצות בשתי דרכים בשפתנו. מצד אחד אנו משתמשים בו כאשר אנו רוצים להסביר את המהירות, הזריזות והיעילות שבה אדם או ישות מבצעים משימה או פעילות שהופקדה עליהם. "הצוער החדש עובד בחריצות רבה, זה היה תגלית שהעסיק אותו."

בדרך כלל כאשר אדם או ארגון עובדים בצורה מתאימה, נורמלי למצוא את איכות החריצות וכמובן שכתוצאה מכך המשימות או ההליכים מתבצעים בהתאם למה שמצופה מהם.

עם זאת, עלינו גם לומר שזה לא תמיד המקרה וזו גם מציאות לפגוש אנשים שנשכרו לביצוע משימה מסוימת ולעשות זאת לאט או ברשלנות, בניגוד לחריצות. ואותו דבר אנו יכולים להעביר אותו לארגון, ישנם רבים, למרבה הצער, שאינם עובדים בחריצות המקרה ומתגלים כלא מאוד יעילים בפעולתם.

הליך מינהלי שמתכוון להשיג מטרה כלשהי

בינתיים, השימוש האחר בו מילה זו מודה הוא לייעד את אותו הליך מינהלי שבכוונתו להשיג מטרה כלשהי. לדוגמא, הציגו תיעוד מסוים שיספק מידע חשוב בפני בית המשפט המקביל. הצגת מסמכים אלה מורכבת מחריצות.

דווקא בתחום השיפוטי הוא המקום בו מתנהלים לרוב הליכים, ומנגד ברמת המינהל הציבורי הם גם נוטים להיות מוצגים באופן קבוע.

התפיסה משתרעת גם על שם המסמך הפורמלי המאשר ומותיר רישום של השלמת ההליכים האמורים בפני בית המשפט או בפני גוף ציבורי. אין ספק שכאשר נצטרך להוכיח כי הליך כזה בוצע, הם יבקשו מאיתנו להציג את המסמך או החריצות.

מכונית נמשכת על ידי סוסים

ולמרות שהיום השימוש בו מיושן יחסית, יש משמעות שלישית למילה זו, שהשתמשו בה הרבה כאשר משיכת סוסים הייתה התחבורה הנפוצה ביותר בקרב אנשים. דווקא חריצות נקראה המכונית שנמשכה על ידי סוסים ושמשימה הייתה העברת נוסעים.